Tijdreeksanalyse in R

Tijdreeksanalyse ARIMA in R Handleiding modelselectie in R Mandy Oud In mijn vorige blog heb ik uitgelegd hoe je met hulp van de forecast package een voorspelling kan maken met een bestaande

Forecast in R

door Mandy Oud Tutorial Forecast in R Hoewel er steeds meer informatie op internet te vinden is over Forecasten, is dit nog weinig te vinden in het Nederlands. Ik heb

Blog: Vergeten factoranalyse (1965)

In 1965 beschrijft Carl Gustav Joreskog, -vanuit het statistical  Institute in Uppsala-, een nieuwe vorm van factor analyse. Het “Research Bulletin” met een weergave van de factoranalyse is te vinden op het internet. De eerste 8 pagina’s van dit manuscript bevatten de mathematische vergelijkingen van de nieuwe analysemethode. Dit blog wil,  uiteraard via de statistische freeware van R, opnieuw bekendheid geven aan deze fraaie vorm van factoranalyse.

Blog: “Thema: R”, deel 8

In het vorige blok is aangekondigd een R- functie te presenteren die een clustervector produceert die niet apriori gelijke volumes vooronderstelt. Dit kan het beste door middel van hiërarchische clustering.

Blog: “Thema: R”, deel 7

Clusteranalyse is een veelgebruikt instrument om data te segmenteren. In dit blog worden een aantal R-functies gepresenteerd die gecombineerd een clusteranalyse uitvoeren.

Blog: “Thema: R”, deel 6

Stel dat we een dataset hebben van tellingen. Het generieke model voor dergelijke data is in R een table. In een relationele database vinden we de bedoelde datastructuur terug indien per rij-entiteit tenminste 2 nominale kenmerken worden vastgelegd in een tabel. Dit worden ook wel categorale data genoemd.

Blog: “Thema: R”, deel 5

In deze blog wordt R code gepresenteerd die benut kan worden om een datastructuur te transformeren. Zoals ongetwijfeld bekend is de vector R’s meest basale datastructuur. Niet onbelangrijk, in R moeten alle elementen van een vector behoren tot hetzelfde type.

Blog: “Thema: R”, deel 4

Door Luc Taal.  In dit blog staat een vergeten factoranalyse centraal. Het algoritme van deze factoranalyse staat beschreven in “Modern Factor Analysis” van H Harman op blz 233 – 249. 

Blog: “Thema: R”, deel 3

Om in de exploratieve fase van een statistische analyse snel globaal overzicht te krijgen, kan het nodig zijn om rij – of kolomvectoren te transformeren. Bekende transformaties zijn standaardiseren en normaliseren.

Blog: “Thema: R”, deel 2

Deze keer presenteer ik een nieuwe entropiemaat en een R- script dat benut kan worden om de bedoelde maat, maar eventueel ook spreidingsmaten, te normaliseren.