Organisaties die in staat zijn om systematisch data en informatie om te zetten in kennis en wijsheid, zullen sneller en effectiever tot betere besluitvorming komen.

De beschikbaarheid van informatie neemt exponentieel toe.

De overvloed aan informatie vereist een goed doordachte, continue en systematische aanpak, behandeling en analyse van deze informatie.

Dit met als doel om bedrijfsmatig, competitief en/of strategisch voordeel te behalen.

Data gedreven besluitvorming speelt in toenemende mate een belangrijke rol in de bedrijfsvoering.