Norbert Maijoor

Business Intelligence Consultant
Norbert Maijoor

Norbert houdt zich graag bezig met informatie vraagstukken en heeft ervaring met het oplossen van complexe data-uitdagingen. Norbert heeft zijn ervaring opgebouwd in het vertalen van beschikbare data in bruikbare informatie zoals rapportage-applicaties, dashboards en functionele visualisaties. Hij is gespecialiseerd in Tableau en is daarnaast in staat de beste bedrijfstoepassingen te selecteren. Hij combineert procesmanagement met grondige technische kennis. Hij is niet alleen een hands-on data-specialist, maar kan ook de vereiste voorwaarden in kaart brengen om Business Intelligence-oplossingen binnen een organisatie te realiseren.

Norbert heeft zijn expertise opgebouwd in verschillende industrieën en bedrijfsonderdelen. Hij heeft Business Intelligence-oplossingen binnen de domeinen Energie, Medisch, Facilitair, Verzekeringen en Bank gerealiseerd. Zijn kennis werd ingezet op financiële- verkoop-, logistiek-, marketing-, compliance- en HR-afdelingen.

Norbert heeft gewerkt met Tableau, SAP BI, SAP HANA, SAP BW4HANA, Teradata en SQL.

Norbert werkt graag volgens een vooraf gedefinieerde aanpak op basis van bewezen strategieën, principes en methoden.

- Leavitt’s Diamond
- Responsive Enterprise
- Paced Layered Application Strategy
- User Centered Design, User Centered Delivery
- SCRUM
- Scalable Layered Architecture
- BI Dashboard-Formula
- IBCS (International Business Communication Standard)

Kennis delen maakt deel uit van zijn groei en ontwikkeling. Hij organiseert en doet graag mee aan evenementen zoals hackathons, tech-events, etc.

Norbert heeft een Top 20-lijst op het Tableau Community Forum.