Jeroen Odijk

Intelligence Consultant
Jeroen Odijk

Jeroen is een onderzoekend en nieuwsgierig persoon en heeft geleerd verder te kijken dan eerst indrukken; de beste oplossingen liggen niet op de oppervlakte maar vragen om wat graafwerk. Jeroen is zeer breed georiënteerd en werkt op het snijvlak van techniek, organisatie en mens. Altijd met het oog op resultaat.

Met zijn 25 jaar ervaring als bedrijfskundige (Operations Research & Statistiek), informaticus en black belt lean six sigma, is Jeroen gespecialiseerd in het verbeteren van bedrijfsprestaties op basis van data-gedreven werken. Het is zijn passie organisaties te helpen bij het verzilveren van de waarde van de data.

Zijn motto daarbij is: Ook data-gedreven werk is mensen-gedreven werk.

Betere data, informatie en tooling is een goede eerste stap, maar organisaties die dit kunnen omzetten in gerichte, winstgevende acties maken echt het verschil. 

Hij heeft inmiddels een track record van projecten opgebouwd waarmee aanzienlijke resultaten zijn gerealiseerd:

  • verlagen van de kosten (>25%)
  • continue verbetering productiviteit/efficiency (>5% per jaar structureel)
  • verbeteren productiekwaliteit (30%)

Hij helpt organisaties graag mee in de rol van:

  • adviseur/analist
  • projectleider/-manager
  • performance manager/-coach
  • change agent