Hans Tacken

Business Intelligence Consultant
Hans Tacken

Een Data Engineer ontwikkelt, bouwt, test en onderhoudt data warehousing systemen. Hans Tacken heeft als skill set ervaring met diverse database management systemen (Relational, NoSQL en NewSql), data modellering, ETL tools, data API’s, data warehousing architecturen, scripting talen zoals Python, *NIX shells en Powershell en software engineering best practices. Een Data Engineer is vaak een manusje-van-alles en is in staat om zich snel nieuwe technologieën meester te maken.

Persoonlijk

Hans is zo’n 20 jaar geleden begonnen als Oracle Developer, maar kwam er al snel achter dat zijn passie ligt bij data en database management systemen. Destijds waren dat voornamelijk op Oracle- of Microsoft-technologie gebaseerde traditionele data warehouses, maar tegenwoordig, met de opkomst van Big Data, een scala aan nieuwe systemen en technologieën, wat uiteraard koren op zijn molen is. Hans heeft inmiddels een groot aantal succesvolle data warehouse projecten op zijn naam, variërend van de bouw van kleine data warehouse systemen gebaseerd op Open Source technology, tot het ontwerp en bouw van 10TB+ data warehouse oplossingen met een veelheid aan zowel bronsystemen, aan interfacing methodes met die bronsystemen (van directe database koppelingen tot SOAP calls), van batch tot real-time verwerking, een veelheid aan data structuren en state-of-the-art infrastructuur. Naast het werken met al deze nieuwe technologieën ontdekt Hans ook nog graag de wereld op zijn fiets.