Michael Doves

Managing Partner
Michael Doves

De Analytical Champion adviseert hoe een organisatie moet worden ingericht op organisatorisch, procesmatig en technisch vlak om data gedreven beslissingen te nemen die de omzet verhogen en/of de kosten verlagen.

De heer Doves heeft sinds 1999 advieservaring in het vakgebied Intelligence en datawarehousing. Gedurende deze periode heeft hij verschillende rollen vervuld als: specialist, architect, ontwerper, programmeur, business analist, business consultant, strategisch adviseur, teamleider en projectleider. Alhoewel deze rollen verschillend van aard zijn geweest, zijn ze allemaal met verve uitgevoerd rond het thema informatievoorziening en intelligence.

De heer Doves is een gedreven persoon, die met behulp van zijn communicatieve vaardigheden, zijn bedrijfskundige achtergrond en zijn technische affiniteit zijn doel wil realiseren. Daarnaast is hij in staat om zowel een ondergeschikte als leidende rol in een team te vervullen. De rol die hij vervult, is bij hem altijd van ondergeschikt belang ten opzichte van het einddoel.

De heer Doves heeft voor de cliënten van zijn werkgevers voornamelijk gewerkt binnen de Financiële sector, de Logistieke sector en de Overheidssector. Na zijn HTS-studie Vliegtuigoperaties en zijn Universitaire studie aan Nijenrode is de heer Doves gevallen voor het vakgebied informatisering en inlichtingen. Hij kan worden gezien als een early adaptor van nieuwe filosofieën en technologieën rondom deze thema’s. Hij treedt dan ook graag op als gastspreker op seminars en congressen.