Data Warehousing

Data Warehousing

Data waarop u kunt bouwen

Bij DIKW Intelligence maken we onderscheid tussen Data Warehousing aan de ene – en Business Intelligence aan de andere zijde. Waar Data Warehousing eindigt, daar begint Business Intelligence. Aangezien DIKW Intelligence geen discussie wil voeren over waar nou precies Data Warehousing eindigt (want daar zijn de geleerden het nog steeds niet over eens) stellen we het volgende:

DIKW verstaat onder Data Warehousing de noodzakelijke datalogistieke component om Business Intelligence mogelijk te kunnen maken.

Over het algemeen wordt een data warehouse periodiek gevuld met verse gegevens, afkomstig uit operationele systemen, zoals bijvoorbeeld ERP-systemen. De informatie in het data warehouse is meestal niet actueel en het systeem wordt dan ook niet voor operationele beslissingen gebruikt. Vaak worden de gegevens in een data warehouse gebruikt voor een strategische trendanalyse, bijvoorbeeld een analyse van alle omzetcijfers over de afgelopen periode(n).

Daarentegen zijn data warehouses die (near) real time worden ververst steeds meer in trek. Zeker indien het zogenaamde Operational Intelligence moet worden ondersteund. Dit type data warehouses is veelal gebaseerd op een Data Vault structuur, een structuur die zowel in batch als in real time kan worden ververst.

DIKW is in staat om nieuwe generatie data warehouses te realiseren die zowel in real time als in batch worden ververst. Tevens zijn deze nieuwe systemen ‘designed for change’, waardoor ze evoluerend kunnen meegroeien met de wensen van uw organisatie. Dit evolueren is noodzakelijk omdat, in tegenstelling tot de huidige informatiebehoefte, de toekomstige informatiebehoefte niet te voorspellen is. Om toch enigszins toekomst vast te zijn is een adaptief intelligence systeem een noodzaak.

Bij deze evoluerende datalogistieke componenten spreekt DIKW Intelligence dan ook niet meer over data warehouses, maar over organisatiegeheugen (Enterprise Memory).