DIKW Intellingence

Business Intelligence

Hoe wordt u een analytische winnaar?

In de huidige en toekomstige wereld dienen organisaties steeds competitiever te zijn. Sturing van organisaties op basis van financiële cijfers alleen is niet langer voldoende. Kennis over het exacte reilen en zeilen van de organisatie zelf, gedetailleerde kennis over de klant en zelfs kennis van hoe er in de maatschappij over de organisatie wordt gesproken is meer en meer van belang om succesvol te zijn. Dit kan niet zonder Business Intelligence (BI) toe te passen.

BI is een proces dat uiteindelijk resulteert in besluitvorming, voor ieder denkbaar doel of toepassing, dat volledig of deels is gebaseerd op data, in plaats van alleen op onderbuikgevoelens van de betreffende beslissers in de organisatie. Deze data is met name afkomstig uit de IT-systemen van de organisatie, maar kan ook van de buiten de organisatie beschikbaar worden gesteld of zijn aangekocht.

Als de verzamelde data wordt begrepen dan wordt deze getransformeerd tot informatie. Bij dit proces zijn ontwikkel mensen en data transformatietools nodig om de data te modelleren en te uniformeren. Als de informatie wordt geanalyseerd en wordt begrepen dan wordt deze getransformeerd tot kennis. Hiervoor zijn analyse mensen, data visualisatie tools en data analyse tools nodig, om kennis uit de betreffende informatie te vergaren. Als de opgedane kennis wordt begrepen dan verkrijgt de uiteindelijke beslisser wijsheid om data gedreven beslissingen te nemen, die daarna ook moeten leiden tot daadwerkelijke acties. Met name deze laatste stap is essentieel om daadwerkelijk waarde te halen uit Business Intelligence.