Data Warehousing

Analytical Roadmap

De weg naar Analytische Winnaar

Organisaties dienen steeds meer data gedreven te worden om de concurrentie beter aan te kunnen en vervolgens voor te blijven. Dit gaat veelal niet in een keer, maar stapsgewijs op basis van een plan. DIKW levert u een praktisch plan, een roadmap, in een ruime maand.

Op basis van een onderzoek  dwars door uw organisatie heen wordt aan de hand van de Analytical Capability Maturity Model (ACMM)  gekeken naar de  volwassenheid ten aanzien van de analytische winnaar in de huidige en de gewenste situatie.  

Data gedreven worden is niet alleen een investering in techniek, maar betreft een verandering van de organisatie waarbij stappen op de assen van ACMM parallel gezet dienen te worden. Zoals welke analytische producten, uw assets, de hoogste meerwaarde opleveren op weg naar het gewenst niveau, hoe de data governance verbeterd dient te worden en of de organisatie mogelijk versterkt dient te worden met de inrichting van een Data & Analytics Centre Of Excellence (DACoE) 

Het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)

DIKW  kan u ondersteunen bij alle stappen. De eerste stap is een plan met praktische handvatten, de analytical roadmap, passend bij uw situatie.