klanten.jpeg

VLC & Partners

Klantvraag :  Hoe kunnen we data management op een hoger plan krijgen en tegelijkertijd meer data gedreven worden?

VLC & Partners

VLC & Partners is dé Nederlandse risicomanager op het gebied van risicomanagement, verzuim, pensioen en private insurance.
Door schaalgrootte biedt zij het hoofd aan complexe risicovraagstukken die zich aandienen. Door een bewuste keuze voor de marktsectoren ICT, Zorg, Zakelijke dienstverlening, Maakindustrie, Leisure, Logistiek, Bouw en Handel bouwt zij aan verregaande specialisatie die partnership biedt voor klanten

VLC & Partners

De vraag van VLC & Partners

De vraag die VLC & Partners aan ons stelde was: Hoe kunnen we data management op een hoger plan krijgen en tegelijkertijd meer data gedreven worden?

Onze oplossing

Allereerst heeft het team van DIKW Intelligence snel en pragmatisch een scan uitgevoerd door onder andere dwars door de organisatie interviews te houden. Op basis van de inzichten heeft DIKW volgens het  Analytical Capability Maturity Model (ACMM) een Intelligence Roadmap opgesteld waarbij de huidige als de gewenste situatie in kaart zijn gebracht. Er is een strategisch stappenplan voorgesteld om de gewenste situatie te bereiken. Het model en dus ook de Intelligence Roadmap kijkt naar diverse assen, niet alleen naar technische realisatie, maar ook naar onder andere organisatorische implementatie. Kern is dat het data management daadwerkelijk steeds meer toegevoegde waarde levert aan de organisatie, waarbij ook informatievoorziening systeem overstijgende inzichten oplevert. De Intelligence Roadmap werd omarmd door VLC & Partners. Hierna begon het echte werk.

Onze Aanpak 

De eerste stap bestond uit het automatiseren van een kritische financiële rapportage voorziening en daarmee sneller gegevens beschikbaar te hebben op dagelijkse basis. Het realiseren van de continuïteit van deze voorziening  door deze om te bouwen in het Bluemine Intelligence Platform conform onze standaard architectuur was prioriteit en direct ook het eerste succes in een langdurige samenwerking. Niet alleen werd de continuïteit geborgd, maar ook werd de maandafsluiting versneld.  

De volgende stappen waren gericht op de verbetering van de data governance en het realiseren van een eerste financiële dashboard. De dashboards zijn beschikbaar op alle devices, dus ook via een app op de smartphones. Door de dagelijkse beschikbaarheid van de informatie wordt er nu veel directer gestuurd en is het mogelijk eerder bij te sturen.

Ondertussen wordt er voortdurend gewerkt aan verdere verbeteringen en nieuwe dashboards. Het master data management krijgt verder vorm en het gebruik van de Intelligence wordt breder en dieper in de organisatie ingevoerd. Zo heeft iedere accountmanager dagelijkse inzicht in de laatste stand van zaken en heeft  de binnendienst volledig inzicht in de ontwikkeling van de werkvoorraad 

Het Resultaat

*

"Door de invoering van het Intelligence platform zijn we in staat kort cyclisch  te sturen en hebben we stevige basis voor verdere optimalisatie van onze prestatie"

Coen Vermeulen

Opdrachtgevers

  • Lando te Molder - Directievoorzitter
  • Coen Vermeulen – Manager Change & IT
  • Menno van der Weijde – Manager Finance