referentie.jpeg

DIKW hierarchie

"The DIKW pyramid, also known variously as the DIKW hierarchy, wisdom hierarchy, knowledge hierarchy, information hierarchy, and the data pyramid, refers loosely to a class of models for representing purported structural and/or functional relationships between data, information, knowledge, and wisdom."  [wikipedia]

transforming data to information to knowledge to wisdom, how to become an analytical champion

Bij DIKW gebruiken we deze DIKW hiërarchie als een functioneel raamwerk voor het ontginnen van data tot waardevolle dataproducten.

DIKW Intelligence heeft de piramide als basis gebruikt om de verschillende vakgebieden waarbinnen wij actief zijn tot elkaar te verhouden en aan elkaar te relateren.

We onderscheiden de volgende domeinen:

  • Business Intelligence
  • Strategic Intelligence
  • Artificial Intelligence
  • De intelligente organisatie

Business Intelligence

Gebruikt kwantitatieve historische data, kijkt hoofdzakelijk achteruit en beantwoord vragen als “Wat is er gebeurd?” Is intern gericht en wordt vooral op tactisch niveau in een organisatie ingezet.

Strategic Intelligence

Gebruikt meer unstructured, tekstuele databronnen, dus kwalitatieve data, is vooral naar buiten gericht op het competitieve landschap. Beantwoordt vragen als “Wat verwachten we dat er gaat gebeuren?” En wordt dus meer strategisch ingezet.

Artificial Intelligence

Gebruikt alle beschikbare databronnen, zo realtime als noodzakelijk. Helpt met het verder automatiseren van  datagedreven adviseren en ondersteunen van beslissingen. Kan autonoom beslissingen nemen in een afgebakend domein. De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel, wij onderschrijven het verantwoord gebruik van deze technologische ontwikkeling. 

Verantwoorde AI is het ontwerpen, bouwen en implementeren van AI toepassingen op een wijze waarbij  mensen en bedrijven optimaal nut halen uit deze technologie en deze technologie een eerlijke impact heeft op klanten en de maatschappij - waardoor bedrijven en klanten vertrouwen kunnen opbouwen en AI toepassingen met vertrouwen kunnen gebruiken en opschalen.

Intelligente Organisatie

De hierboven genoemde domeinen faciliteren de intelligente organisatie. Bij DIKW Intelligence realiseren we ons als geen ander dat “a fool with a tool is still a fool”. We zullen naast het implementeren van datawarehouses, dashboards en beslisondersteunende algoritmen vooral de organisatie moeten oplijnen om optimaal gebruik te maken van de beschikbare inlichtingen. Hiervoor heeft DIKW een methodiek ontwikkeld gebaseerd op de ideeën van Thomas Davenport, “Competing on Analytics”.

Met ons Analytical Capability Maturity Model (ACMM) kunnen we uw organisatie snel en effectief op het gewenste analytisch niveau brengen zodat uw organisatie optimaal gebruik kan maken van de waardevolle dataproducten die u voorhanden heeft.

Wij helpen u graag op uw pad van Data naar Informatie naar Kennis en Wijsheid