referentie.jpeg

Data Science waardeketen

Hoe creeren we waarde met data science?

DIKW_003_DSWK_UK_v02.png

Het Data science waardeketen model is een model dat de verschillende aspecten beschrijft die nodig zijn voor het succesvol inzetten dat data science om waarde te creëren voor uw organisatie.

Het model combineert twee bekende methoden (CRISP-DM en DELTA) tot 1 succesvol raamwerk voor het optimaliseren van de data science waardeketen.

Transformeren naar een Analytische winnaar

Om een analytische speler te worden is het verstandig om als organisatie uw analytische assets in kaart te brengen. In het boek Analytics at work beschrijft Thomas Davenport vijf assen waarlangs een organisatie een meetlat kan zetten om haar analytische ambities in kaart te brengen.  DIKW Intelligence heeft vanuit de praktijk een eigen specifieke invulling gegeven aan dit raamwerk (meer over dit raamwerk zie ACMM model). Het resultaat van dit raamwerk is een inschatting van de analytische capaciteiten van uw organisatie.

Om echt het volle potentieel van data science voor uw organisatie te kunnen gebruiken zal uw organisatie moeten uitgroeien tot een analytische winnaar. In ons model kunt u zien welke stappen nodig zijn om deze ontwikkeling door te maken.

Standaard data science proces.

Al in de jaren 90 van de vorige eeuw is er een cyclus ontworpen waarmee iteratief waarde uit data kan worden gehaald. Deze cyclus is nog steeds waardevol en bruikbaar. Het oorspronkelijke CRISP-DM process is een iteratief proces van vijf stappen. DIKW Intelligence heeft deze stappen verder verfijnd en verwerkt in dit model.

Collect

Prepare

Organise

Integrate

Analyze

Visualize

Decide

Conclude

Het DIKW Datascience waardeketen model beschrijft alle componenten die nodig zijn voor het succesvol implementeren van data science in de praktijk. In dit model zijn de benodigde rollen verwerkt die nodig zijn, de analytische competenties die beschikbaar moeten zijn en een proces methode die iteratief verbeteren ondersteunt. Aan de hand van dit model helpt DIKW Intelligence uw organisatie met het opzetten en uitnutten van uw datagedreven waardeketen.