CPPDS: Een diepgaand doelgericht on business programma

CPPDS: Een diepgaand doelgericht on business programma

Diploma uitreiking en interview met nieuwe data science champions!
CPPDS: Een diepgaand doelgericht on business programma
Diploma uitreiking CPPDS

Op 1 april (geen grap) vond de diploma uitreiking plaats van het CPPDS (Certified Professional Program Data Science) programma van de DIKW Academy in samenwerking met de Open Universiteit. De cursisten die de training volgden zijn er zeer positief over. Een aantal cursisten werd geïnterviewd over de leerstof, de docenten en hoe ze de opgedane stof in de praktijk kunnen brengen. Een cursist noemde het een “uitgebreide, brede cursus en die inhoudelijk on business is.” 

Een andere cursist was via een kennis geattendeerd op het programma van DIKW en noemde de training “pittig, maar zeer de moeite waard.” Wat naar voren komt in korte interviews met een aantal cursisten is dat ze aangeven dat in de opleiding diepgaande theorie aan bod komt met goede uitleg. Maar daarnaast wordt ook naar de toepassing gekeken. De cursisten moeten dan ook wat ze geleerd hebben toepassen op echte data en hun uitkomsten presenteren en hierover adviseren. Daarnaast levert de case waaraan ze hebben gewerkt een toegevoegde waarde voor de werkgever van de cursist.

Een cursist gebruikte de metafoor van de een arts. “We leren iets over het hart, de lever en benen, maar we zijn niet meteen hartchirurg.” De cursisten hebben al veel kennis over hun vak en door de opleiding van de DIKW Academy en het hoge niveau (ze krijgen les van consultants die werkzaam in het veld en veel kennis hebben) zijn ze nog beter in hun vakgebied omdat de training zoveel aspecten bevat. Ze zijn dus niet automatisch specialist op een gebied, maar breed inzetbaar binnen data science. Voor verdieping en verbreding biedt de DIKW Academy nog andere opleidingen aan.

Wil jij ook een succesvolle data science opleiding volgen op academisch niveau? Dan is de opleiding CPPDS van de Open Universiteit een uitstekende keuze. De gemiddelde beoordeling van de cursus is een 8,6. Schrijf je snel in voor de opleiding die start in september en word een data science champion!