Aedes data science workshop 2 van 3

Aedes data science workshop 2 van 3

Voor Aedes, de vereniging van woningcorporaties, organiseert DIKW een drietal workshops data science. In deze eerste cyclus ligt de focus op het voorspelen van huur-mutatie kansen. Naast klassieke classificatie methoden kijken we ook naar survival analyse als mogelijke oplossing.
Aedes data science workshop 2 van 3

Op woensdag 13 februari was data science sessie 2 van 3 voor een aantal innovatieve woningbouw corporaties die samen willen ontdekken wat we met data kunnen doen. In de eerste sessie hebben we de CRISP-DM methodologie als kapstok gebruikt om van een aantal topics te definieren welke data er beschikbaar is en wat een relevante business vraag zou kunnen zijn. We hebben 7 thema's onderkent waarvan mutatiegraad als meest kansrijkwerd aangemerkt. In dag 2 van de cyclus hebben we samen gekeken naar mogelijke datas scence oplossingen voor het voorspellen van mutatie kans op contract niveau. Naast de meer gangbare classificatie definitie, een huurder gaat dit jaar wel of niet muteren (de huur opzeggen) hebben we ook gekeken of survival anlysis een mogelijkheid bied om te begrijpen wat mensen doet verhuizen. Hier zzijn een aantal interesante resultaten uit gekomen. Op de laatste dag van deze cyclus gaan we onderzoeken of we de business case rond krijgen en de benchmark kunnen verslaan. We keep you posted!