Analytics in het MKB

Wordt 2020 het jaar van adoptie voor data-gedreven werken in het MKB?

Analytics? Doe even normaal, wij zijn MKB…

Terwijl grote corporates miljoenen investeren in grote analytics (BI) projecten, lijkt analytics voor de meeste MKB organisaties nog steeds een ‘ver van mijn bed’ thema.

Een onderzoek van het KvK onder MKB organisaties in 2017 heeft de volgende resultaten opgeleverd:

 • 11% - Beschouwt data als een belangrijk onderdeel van de strategie;
 • 12% - Gebruikt data bij de dagelijkse sturing van de onderneming;
 • 10% - Koppelt en analyseert zowel interne als externe databronnen;
 • 10% - Beschouwt het bedrijf als een koploper in gebruik van (big) data,

maar

 • 48% - Vindt de datakwaliteit laag, er is geen algemene datastructuur ingericht;
 • 46% - Heeft geen werknemers in huis die waarde kunnen creëren met data;
 •   7% - Heeft alle benodigde expertise en data vaardigheden zelf in huis;
 • 48% - Heeft behoefte aan externe ondersteuning om kansen te pakken.
Analytics in het MKB


Het is inmiddels 2020 en mijn waarneming op basis van gesprekken in het afgelopen jaar is dat het MKB zich wel steeds meer bewust is van de ontwikkelingen op het gebied van analytics en dat met data het verschil kan worden gemaakt in de bedrijfsvoering, zowel operationeel als strategisch. Als men analytics overweegt dan wordt het meestal gekoppeld aan bedrijfseconomische voordelen als:

 • Het automatiseren van huidige rapportage processen. Het komen tot rapportages (nog veelal met behulp van Excel) wordt momenteel als zeer arbeidsintensief ervaren, is tijdrovend en dit werk wordt als weinig motiverend beschouwd. 
 • Het gebruik van data om te komen tot een structurele verbetering van het operationele bedrijfsresultaat. Organisaties willen met behulp van analytics ontdekken waar er sprake is van eventuele winstlekkage in operationele (administratieve en/of logistieke) processen.
 • Met behulp van analytics kan de efficiency en effectiviteit van het gebruik van kostbare bedrijfsmiddelen (mensen, middelen, financiën) beter gemeten en verbeterd worden.

De wil is er dus en de bewustwording van de voordelen van analytics neemt gestaag toe! Er zijn  onzekerheden die het nemen van concrete stappen nog in de weg kunnen staan:

 • Onzekerheid over eventuele kosten en de tijd die genomen moet worden om dit uit te zoeken.
 • De veranderbereidheid van de organisatie om beslissingen op basis van data te nemen in combinatie met buikgevoel.
 • De mate waarin analyses daadwèrkelijk mensen zullen aanzetten en stimuleren tot het ondernemen van acties die concrete waarde creëren. Dit heeft vooral te maken met data relevantie en data visualisatie.

Dit zijn hele concrete en vooral pragmatische argumenten en zijn het uitzoeken zeker waard! 

Wat kunnen we voor u betekenen?

Allereerst: Analytics is geen ‘ver van uw bed’ thema meer en dat is goed nieuws voor MKB Nederland. DIKW heeft ervoor gekozen om analytics als een service in abonnementsvorm aan te bieden, op basis van behoefte en verbruik. Met andere woorden: u kunt uw behoefte aan analytics aan ons uitbesteden. Op die manier kunnen uw medewerkers zich weer richten op kernactiviteiten en weer efficiënt met hun kostbare tijd omgaan. 

Kostenvoordeel

Om dit mogelijk te maken hebben we ons label Bluemine opgericht. Met Bluemine beschikken we over alle benodigde disciplines, kennis van diverse modere analytische software tools en beschikken we over een modern data platform. Hierdoor kan DIKW op een schaalbare manier analytics oplossingen bieden die bij u passen, tegen veel lagere (en vooral voorspelbare) implementatie- en beheerkosten en u bent verzekerd van nieuwe technologie. DIKW ontzorgt u dus als MKB klant! 

ROI op data

Onze specialisten zijn niet alleen technisch vaardig, maar zijn ook bedrijfseconomisch onderlegd. Door deze ervaring en vaardigheden zijn we in staat om samen met uw expertise kansen te ontdekken waar analyse op basis van data het verschil kan maken in uw organisatie. Binnen 3 weken rekenen we voor u uit of analytics rendeert!

Doel

Ons uiteindelijke doel is om te kijken of we u kunnen helpen uw operationele bedrijfsresultaat structureel te verbeteren door data te vertalen naar concrete bedrijfswaarde. We realiseren ons dat elk bedrijf uniek is en daarom komen we graag bij u langs voor een vrijblijvend kennismakings- en toetsingsgesprek.