Sensing Clues Wildlife Intelligence

DIKW helpt Sensing Clues met waarde creëren uit data!
Overal in de wereld staat de natuur onder enorme druk. Grote natuurgebieden dreigen te verdwijnen door illegale houtkap, brand en vervuiling. Tal van kwetsbare diersoorten worden met uitsterven bedreigd. En hoewel veel mensen dit met lede ogen aanzien, zijn de natuurbeschermers in de frontlinie, zoals onze boswachters in Nederland en rangers elders in de wereld, slecht voor hun taak uitgerust. In vergelijking met politie en defensie bijvoorbeeld, wordt gewerkt met verouderde technieken en systemen, waardoor kostbare tijd, energie, en informatie verloren gaat. Dit kunnen we ons als mensheid niet veroorloven. Maar gelijktijdig vereist de modernisatie van systemen zoveel expertise en geld, dat dit voor individuele natuurbeschermingsorganisaties niet op te brengen is. 
 
12be4008-ad2c-4504-95dc-a8c82903f8a3.png
“Het Sensing Clues Wildlife Intelligence platform is een game changer. Nooit eerder was het zo gemakkelijk om te werken met zeer hoogwaardige intelligence. Nooit eerder is het zo binnen handbereik geweest voor natuurbeschermingsorganisaties, waar dan ook ter wereld. En dat is goed nieuws voor de bescherming van bedreigde diersoorten als de olifanten in Africa, de tijgers in India, en de beren in de Italiaanse Apennijnen!
 
DIKW Intelligence  is vanaf het begin een betrokken partner en levert cruciale expertise op het gebied van datascience en database technology" 
 
Dr. Jan Kees Schakel
Founder Sensing Clues Wildlife Intelligence


Vraag van de klant

Natuurbeschermingsorganisaties weten als geen ander dat goede bescherming van de natuur staat of valt met goede informatie. Weten hoe het met het gebied gaat, met de dieren die er leven, met de mensen die het bezoeken, en weten welke problemen er spelen, waar, wanneer, hoe vaak, welke dieren of mensen er eventueel betrokken zijn; het zijn belangrijke vragen waar natuurbeheerders elke dag mee bezig zijn. Zoals bij elk probleem, komt met het begrijpen ervan de oplossing in beeld.
 
Uiteraard hebben individuele boswachters en rangers vaak best een goed beeld van wat er speelt, maar als het op feiten aankomt en gedeelde beelden van wat speelt, dan wordt het lastig. Dit maakt het ingewikkeld om vanuit de organisatie een strategie uit te stippelen om de problemen te prioriteren en aan te pakken. Laat staan om de juiste mensen op het juiste tijdstip op de juiste plek te krijgen om aan het juiste probleem te werken. Om dat voor elkaar te krijgen heb je accurate en tijdige informatie nodig. De systemen die men gebruikt zijn hier niet voor gemaakt, laat staan toereikend. 


Onze oplossing

Sensing Clues ontzorgt natuurbeschermers door de techniek zo te ontwerpen dat deze naar de achtergrond verdwijnt                          en de natuurbeschermingsvraag centraal komt te staan. Gelijktijdig zijn de systemen zo krachtig en degelijk, dat ze
overal werken en met een minimum aan inspanning een maximum aan actiegerichte informatie oplevert. Zo helpen
we natuurbeschermingsorganisaties om aan de voorkant van de problemen te komen. Om te groeien van een reactieve
organisatie naar een proactieve aanpak, zodat problemen vroegtijdig onderkend of zelfs voorkomen kunnen worden.
En omdat we het als een multi-tenant platform gebouwd hebben, en alle componenten gesponsord worden door de
Sensing Clues Wildlife Alliance, kunnen we onze diensten voor een zeer lage prijs aanbieden. En dat is goed nieuws voor
alle bedreigde diersoorten waar dan ook ter wereld.


Resultaten (op hoofdlijnen)

Het afgelopen jaar zijn we projecten gestart in Kenia, India en Italië. Het verzamelen en vastleggen van observaties heeft
in deze projecten een enorme boost gekregen, waardoor ze nu een veel gedetailleerder en actueler beeld hebben van hun
gebied, de dieren die er leven en de problemen die zich voordoen. Met een paar muis-clicks kunnen ze zeer actuele
risicokaarten maken. Zelfs van plekken waar ze nog niet geweest zijn. Door extrapolatie van terreinkenmerken en
ingewikkelde tijd-ruimtelijke relaties kunnen we de risico’s voor die plekken inschatten. Het resultaat is dat
natuurbeschermers veel vaker dan eerder op het juiste moment op de juiste plek op komen dagen om de geprioriteerde
problemen aan te pakken. En zo de natuur dus optimaal te beschermen. In militaire kringen wordt zulke intelligence een
force-multiplier genoemd: het verdubbelt de effectiviteit van de “boots on the ground”. En daarmee verdubbelen we de
impact van alle natuurbeschermers. 


Sensing Clues Wildlife Intelligence

Hugo Koopmans studeerde aan de MTS, de HTS en volgde de studie Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij rondde de studie af, maar na 10 jaar werktuigbouwkunde bleek er nog een ander domein dat minstens zo interessant was, dat van de kunstmatige intelligentie. Zijn passie lag ergens anders.   Hugo is nieuwsgierig, creatief en houdt zich bezig met de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), algoritmes, (Baysiaanse) statistiek en het verwerken van natuurlijke taal in een semantische kennis graaf. Voor klanten is Hugo iemand die breed kan adviseren maar vooral dingen doet. Hij is pas tevreden als het aantoonbaar is dat een data gedreven toepassing waarde creëert voor de klant  n de klant dus echt verder helpt.  Hugo is de initiatiefnemer en de drijvende kracht achter de DIKW Academy. Hier ligt ook een groot deel van zijn passie. Het opleiden van data scientists en data engineers is waar hij goed in is en waar hij ook zijn didactische vaardigheden kan gebruiken. Referentiemodellen, zoals het  Analytical Capability Maturity Model (ACMM) ontwikkelde hij zelf op basis van het werk van Thomas Davenport. Hugo wil met zijn werk ook de wereld een beetje beter maken. HIj is dan ook al jaren verbonden aan Sensing Clues, een organisatie die in zich inzet om wildlife te beschermen. Daarvoor worden innovatieve apps ontwikkeld met de techniek van AI. Een voorbeeld is de SERVAL geluidsensor. In dit whitepaper wordt uitgelegd wat het is en hoe dit werkt.   De wereld verandert snel, maar dat maakt het werk van Hugo alleen maar uitdagender. Hij is steeds bezig met het vinden van nieuwe vormen en toepassingen van data om de klanten van DIKW nog betere oplossingen te bieden. Voor deze ‘nerd’ is geen dag hetzelfde.

Meer over Sensing Clues

Met data bijdragen aan een betere wereld door marco — last modified 18-02-2022
DIKW is partner van Sensing Clues