Regionale ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region

Hoe kan ROM Utrecht Region haar data analyse beter inzetten om hun kerntaken te optimaliseren?

Data fundament voor de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Utrecht Region

De Regionale Ontwikkelings Maatschappij Utrecht Region (ROM UR) bouwt en stimuleert regionale ecosystemen, verbindt ondernemers en helpt ze innoveren. Ook om hun groei te versnellen. Tenslotte helpt de ROM ondernemers internationaliseren en verleidt ze buitenlandse bedrijven om naar Utrecht te komen. Zo zorgt een ROM voor de duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid.

Om de taken als ROM nu en in toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren zal meer ingezet moeten worden op het gebruik van data, zodat de hele organisatie data gedreven kan werken. Hiervoor is een plan én executiekracht nodig.

De activiteiten waarin informatie en analyse steeds belangrijker wordt als middel om tot een analyse, beoordeling of besluit te komen bij de ROM UR zijn onder andere: 

 • Het aanbieden van kwalitatieve rapportages aan business teams, management en aandeelhouders
 • Het in kaart brengen van de bedrijvigheid (regionale sterktes) van de regio Utrecht
 • Het vinden van interessante organisaties (startups, scaleups of organisatie die interessante diensten of producten maken en verkopen) voor leadgeneratie
 • Het beoordelen van het business potentieel van bedrijven. 
 • Door middel van NPS analyseren hoe ondernemers de dienstverlening waarderen
 • Het vinden van interessante buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in de Utrecht Region

Adviseren, ontwikkelen, implementeren en opleiden

Voor het advies, ontwikkeling en implementatie van het datafundament op Azure wordt gebruik gemaakt van onze Consultancy diensten. Voor het functioneel onderhoud wordt gebruik gemaakt van onze Bluemine beheerdienst. Onze Academy (opleidingen) zorgt ervoor dat medewerkers van klanten over de juiste kennis beschikken. Zo wordt onze passie voor data omgezet in concrete oplossingen, kunnen we echte impact maken en waarde creëren. Want uiteindelijk willen we waarde creëren met data.

Analytical Capability Maturity Model toepassen

ROM UR had in eerste instantie behoefte aan een plan waarmee ze richting kregen naar data gedreven werken. Een plan dat tevens voorziet in technische en functioneel advies, een advies voor goed georganiseerd data management en hoe mensen te motiveren naar data gedreven werken. 

DIKW heeft voor het opstellen van een plan het Analytical Capabilty Maturity Model (ACMM) toegepast. Een plan dat gebaseerd is op het referentiemodel van Davenport. Data gedreven werken is dus niet louter een IT-project! Daarin deelden wij met de ROM regio Utrecht dezelfde visie. 

Daarnaast was het belangrijk voor ROM UR om ontzorgd te worden. Een ROM moet zich kunnen richten op hun kernactiviteiten en moet andere activiteiten over kunnen laten aan een partner. In dit geval zorgt DIKW voor de beschikbaarheid van data. De ROM UR kan de data vervolgens analyseren en gebruiken voor analyse en besluitvorming. 

Dit was de basis van de samenwerking. Wij verzorgen alle processen rondom de data, inclusief het functioneel beheer en ontwikkelingen van de hun gekozen dataplatform op Azure. 

Wij kunnen er tevens voor zorgen dat medewerkers van de ROM’s over de benodigde data vaardigheden beschikken door trainingen op maat te geven..

Data architectuur, datafundament en een data strategie

Bij DIKW zijn we uiteraard trots op het feit dat we zo nauw betrokken zijn bij het bedenken, de inrichting, ontwikkeling en functioneel beheer van een data architectuur, datafundament en het bedenken van een data strategie. Zo kunnen we ROM UR helpen stapsgewijs te groeien naar een data gedreven organisatie.

*

"Met DIKW werken we sinds de start van onze organisatie aan onze ambities data gedreven te werken. Van conceptualisering tot realisatie van de stappen die daar voor nodig zijn is DIKW een betrokken partner."

Joey Horst
Regionale ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region

Nick Wong studeerde aan de HEAO in Amsterdam. Hij koos daarvoor de juridische richting, maar had wel een commercieel vakkenpakket. Hij wist al vroeg dat hij met mensen wilde werken. In 1997 werd hij overgehaald om bij een softwarebedrijf de BI producten te gaan verkopen. Zo rolde hij bij een technisch bedrijf de wereld van de data in. Nick is analytisch en een bruggenbouwer. En hij weet een klant goed te doorgronden, zodat hij weet wat er in een bedrijf gebeurt. Nick is geen techneut, maar kan wel de vertaalslag maken. Hij maakt data inzichtelijk voor de klant, kan op alle niveaus schakelen en wil graag met de klant mee groeien. Maar aan de andere kant wil hij ook dingen onderzoeken die nog niet eerder zijn gelukt.  Binnen DIKW probeert Nick de verschillende takken te verbinden en deze zo aan te bieden aan het MKB. Bluemine is er om de klant te ontzorgen. De consultancy tak is er om de oplossingen te implementeren en de Academy is voor opleiding. Zo kan DIKW een compleet pakket aan de kant aanbieden. Daarnaast probeert Nick aan klanten altijd de vertaalslag te maken naar een investering in data. Een investering die zich terugverdient. Dit proces is Return on Data (RoD).  De wereld verandert en DIKW verandert mee. DIKW biedt een totaaloplossing voor de klant. Het is dan ook de bedoeling dat dit duidelijk is en zo de klant op meerdere manieren aan DIKW bindt. Maar dat verandermanagement traject op het commerciële vlak dat is waar Nick zich mee bezig houdt.