Project Sight

In een crisissituatie telt elke seconde. DIKW ontwikkelde werkblad voor Politie

Denk aan het schietdrama in Alphen aan den Rijn, een suïcidaal persoon die voor de trein dreigt te springen of een terroristische aanslag. Bij dergelijke levensbedreigende gebeurtenissen is het van cruciaal belang dat de politie zo snel en adequaat mogelijk actie onderneemt. Vooral het eerste uur – het zogenoemde ‘gouden uur’ – is daarbij heel belangrijk. In het gouden uur heeft de politie informatie en overzicht nodig om zo efficiënt mogelijk adequate beslissingen te nemen over probleem en omgeving. Het creëren van het overzicht van de situatie wordt ook wel ‘situational awareness’ genoemd.

Vaak is de informatie in het gouden uur nog schaars, soms overvloedig, maar vrijwel altijd onvolledig. Hoe sneller de politie in staat is relevante informatiebronnen te ontsluiten, hoe scherper het omgevingsbeeld en des te passender de maatregelen kunnen zijn. Maatregelen die de pakkans van de dader vergroten en burgers beschermen. Belangrijk hierbij voor de politie zijn de zogenaamde 7 W’s. Wie, Wat, Waar, Waarmee, op welke Wijze, Wanneer en Waarom?

Het doel van project Sight! is het verrijken van de situational awareness voor de politie tijdens het ‘gouden uur’, door het (kortstondig) toegankelijk maken van publieke en private bronnen. Bijvoorbeeld door ad hoc-integratie van (unstructured) big data en door visualisatie- en analysetechnieken. De kern van dit project is een systeemintegratievraagstuk op het niveau ‘system of systems’. Oftewel het makkelijk kunnen inspelen op de omgeving door de mogelijkheid eigen systemen te koppelen aan open systemen van anderen.

The Solution

DIKW ontwikkelde het LOODS-werkblad, dat snel orde schept in een wirwar van (unstructured) big data. LOODS is een afkorting die de politie gebruikt bij incidenten om de meest essentiële elementen op te sommen en te omschrijven. Oftewel Locatie, Object, Omstandigheden, Daders en Slachtoffers.

Met dit werkblad kan een Officier van Dienst (OvD) – verantwoordelijke politiecommandant in crisissituatie – de beschikbare informatie snel en overzichtelijk ordenen, verbanden leggen, gegevens ter zijde leggen of juist verdiepen. De MarkLogic-technologie wordt als data lake gebruikt en maakt het aan de hand van object based intelligence mogelijk gelijktijdig honderden bronnen te monitoren. Deze technologie onderscheidt zich van traditionele databasetechnologie die vaak relationeel en vooraf gestructureerd is.

In het voor de politie ontwikkelde LOODS-werkblad kunnen ook alerts worden ingesteld op locaties, onderwerpen, objecten en personen. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, wordt de OvD hierover automatisch geïnformeerd door een pushbericht in het systeem. Door een zoekmachine te gebruiken kan op een natuurlijke manier data bevraagd worden. Dit werkt net zo gemakkelijk als in Google, maar dan met de kwaliteit en functionaliteit van een enterprise zoekmachine: vanuit een grote hoeveelheid data krijg je alleen relevante resultaten te zien.

Bronnen die zijn ontsloten in LOODS tijdens de pilot zijn GSM data, Twitter (inclusief foto’s), kentekenregistratie, burgernet en de 112-meldkamer. Dit gaf tijdens de live demonstratie een zeer krachtig beeld van de mogelijkheden.

Met het LOODS-werkblad is de politie in staat de situational awareness te vergroten door realtime en snel een data lake te creëren met verkregen informatie uit diverse (ongestructureerde) bronnen en zo een geïntegreerd beeld van de situatie te schetsen. De data wordt alleen verkregen en opgeslagen voor de duur van de crisissituatie.

Show down

Voor de politie was het van essentieel belang dat de getoonde applicaties in een echte crisissituatie hun waarde zouden bewijzen. Hiervoor is door de politie een crisissituatie nagebootst op 26 november 2014. Tijdens deze oefening kwamen een verdachte, een voertuig, een arrestatie-eenheid en twitteraars in actie op een niet nader te noemen locatie. Het crisisteam in Driebergen stond paraat om met de applicaties te werken om een zo reëel mogelijk scenario na te bootsen.

Van de veertien leveranciers die zich ingeschreven hadden, bleven er drie partijen over die hun oplossing mochten inzetten op het live event. De opdrachtgever had 130 genodigden in een bioscoopzaal bijeengebracht – met een hapje en een drankje uiteraard – om de innovaties in actie te zien en de waarde voor de politie te beoordelen.

In de evaluatie werd het LOODS-werkblad als meest innovatief en waardevol aangemerkt door mensen uit de zaal.

Technologie

De applicatie is ontwikkeld op MarkLogic. Dit is een Enterprise applicatie voor het opslaan en terugvinden van (ongestructureerde/big) data. Object Based Intelligence (OBI) is een uit de Verenigde Staten overgewaaide aanpak, waarbij uit ruwe data objecten worden afgeleid. De objecten worden als het ware gevalideerd door onafhankelijke bronnen waardoor een object naar gelang er meer bronnen over praten steeds betrouwbaarder wordt. Ook worden er tijdens het opslaan van gegevens verbanden gelegd tussen objecten waardoor een kennisgraaf ontstaat die met behulp van semantische technologie kan worden bevraagd.


Project Sight

Hugo Koopmans studeerde aan de MTS, de HTS en volgde de studie Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij rondde de studie af, maar na 10 jaar werktuigbouwkunde bleek er nog een ander domein dat minstens zo interessant was, dat van de kunstmatige intelligentie. Zijn passie lag ergens anders.   Hugo is nieuwsgierig, creatief en houdt zich bezig met de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), algoritmes, (Baysiaanse) statistiek en het verwerken van natuurlijke taal in een semantische kennis graaf. Voor klanten is Hugo iemand die breed kan adviseren maar vooral dingen doet. Hij is pas tevreden als het aantoonbaar is dat een data gedreven toepassing waarde creëert voor de klant  n de klant dus echt verder helpt.  Hugo is de initiatiefnemer en de drijvende kracht achter de DIKW Academy. Hier ligt ook een groot deel van zijn passie. Het opleiden van data scientists en data engineers is waar hij goed in is en waar hij ook zijn didactische vaardigheden kan gebruiken. Referentiemodellen, zoals het  Analytical Capability Maturity Model (ACMM) ontwikkelde hij zelf op basis van het werk van Thomas Davenport. Hugo wil met zijn werk ook de wereld een beetje beter maken. HIj is dan ook al jaren verbonden aan Sensing Clues, een organisatie die in zich inzet om wildlife te beschermen. Daarvoor worden innovatieve apps ontwikkeld met de techniek van AI. Een voorbeeld is de SERVAL geluidsensor. In dit whitepaper wordt uitgelegd wat het is en hoe dit werkt.   De wereld verandert snel, maar dat maakt het werk van Hugo alleen maar uitdagender. Hij is steeds bezig met het vinden van nieuwe vormen en toepassingen van data om de klanten van DIKW nog betere oplossingen te bieden. Voor deze ‘nerd’ is geen dag hetzelfde.