KWF

Data gedreven KWF is klaar voor de toekomst

KWF

Een moderne manier van werken met de beste oplossingen die te verkrijgen zijn en meer data gedreven werken met een 360 graden klantbeeld als centraal doel was het toekomstbeeld waar KWF jaren geleden van droomde.

Om dit te realiseren heeft KWF een complete vernieuwing van de ICT omgeving doorgevoerd, gebaseerd op een keuze voor een best of breed, cloud infrastructuur.

Onderdeel van dat plan was om in deze infrastructuur alle relevante data ook centraal in een data warehouse beschikbaar te krijgen. Enerzijds voor management- en stuurinformatie, anderzijds om deze ook voor marketingactiviteiten te gebruiken. Zo wordt het gebruikt om nieuwe donateurs te werven en meer betrokkenheid bij KWF te creëren.

logo.png

Onze oplossing

DIKW Intelligence heeft dit data warehouse mede vormgegeven. De keuze voor DIKW was niet alleen een keuze voor een implementatiepartner, maar juist ook een keuze voor een langdurige verbintenis: een expert die samen met KWF de stappen naar een data gedreven cultuur helpt vorm te geven. Die vormgeving wordt onder andere door de Bluemine concept ingevuld.

Onze Aanpak 

Nu het datawarehouse staat is het tijd voor de volgende stap. “We zijn als een Ferrari die nu ver in de eerste versnelling zit en nu willen én moeten we doorschakelen.” DIKW denkt mee over de volgende stappen in het data gedreven werken. De implementatie van een nieuwe infrastructuur en om data gedreven te gaan werken kan veel van medewerkers en management vragen. Een nieuwe manier van werken vraagt om een andere benadering en kijk op dingen. De weg naar data gedreven werken wordt in alle lagen van de organisatie breed gedragen. De meerwaarde van werken met data wordt al ervaren. 

Het Resultaat

Door de implementatie en de expertise van DIKW en de wensen van KWF wordt het centrale doel van een 360 graden klantbeeld gerealiseerd. De aanpak heeft gezorgd voor een nauwere en betere samenwerking tussen de verschillende teams, zoals ICT en marketing. Er is meer synergie. De data gedreven manier van werken zorgt voor meer creativiteit en zorgt dat keuzes worden gemaakt op basis van analyses van de beschikbare data.      

Het partnership tussen KWF en DIKW wordt als zeer waardevol ervaren. Het meedenken en de werkwijze van DIKW past goed bij KWF. Ook is er sprake van onderling vertrouwen.

Met de doorontwikkeling plukt KWF de vruchten van de meerwaarde van data en is zo klaar voor de toekomst. Tegen kanker en voor het leven.

*

"We zijn als een Ferrari die nu ver in de eerste versnelling zit en nu willen én moeten we doorschakelen.”

Pascal Bloemers

Opdrachtgevers

  • Pascal Bloemers - KWF 
  • Mark van Berkel - Managing Partner DIKW
  • Martijn Sintemaartensdijk - Data Architect DIKW


KWF

Mark van Berkel studeerde Bedrijfskundige Informatica. Na zijn studie begon hij op financiële afdelingen om zich daarna te richten op bedrijfsinformatie. Bij DIKW is hij naast zijn inhoudelijke adviseursrol verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de DIKW onderdelen. Soms moet je een organisatie of een team aanjagen, soms moet je ze tegenhouden. Mark zoekt altijd naar de balans. Dingen in beweging krijgen, daar ligt zijn kracht.   Mark is strategisch, is tactisch en schakelt makkelijk tussen organisatorische en de technische kanten van de business. Hij kijkt vooruit waar een organisatie naar toe moet. Hij wil met de klant de doelen halen, maar doet dit met aandacht voor de menselijke balans. De toegevoegde waarde van Mark is dat hij niet alleen de klant adviseert, maar deze ook begeleidt naar het uiteindelijke resultaat. Hij is het aanspreekpunt voor het management van de klant en weet het vertrouwen te krijgen.   Mark houdt zich voor zijn klanten met verschillende aspecten bezig. Om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn gebruikt en implementeert hij uiteenlopende referentiemodellen. De Analytical Roadmap en het Analytical Capability Maturity Model (ACMM) zijn voorbeelden van die modellen. Om een beeld te krijgen hoe dit in de praktijk werkt verwijzen we naar het whitepaper Designed for Change.    Een goed team moet zowel organisatorische als technische componenten hebben. Het maakt een team alleen maar sterker. Het is de uitdaging om de juiste mensen op de juiste plek te zetten. En met een ideaal team dat bestaat uit specialisten van de klant en specialisten van DIKW weet Mark de meest complexe vraagstukken tot een succes om te zetten.

Meer over KWF

KWF door marco — last modified 04-01-2022
DIKW is Zakenvriend van KWF en steunt de strijd tegen kanker