BSR Astragy platform

Eenduidige management-informatie en deelnemers beter informeren over resultaten

BSR wil haar deelnemers nog beter informeren over de resultaten, zoals te verwachte opbrengsten, afhandeling van bezwaren en voortgang van het belastingproces. Tevens, als onderdeel van haar continue verbetering om kosteneffectief te werken, is eenduidige management-informatie noodzakelijk.

Het doel van BSR is de lokale belastingheffing van haar deelnemers kosten-effectiever en met een hogere kwaliteit uit te voeren dan de afzonderlijke deelnemers zelf kunnen. Deze jonge organisatie, BSR, is gestart in 2008, is constant in beweging om zichzelf te verbeteren en bewijzen. Deelnemers verwachten op regelmatige basis geïnformeerd te worden over de stand van zaken, zoals o.a.: Gerealiseerde en te verwachten belastingopbrengsten, aantal kwijtscheldingen, aantal bezwaren en behandelingstijden.

BSR realiseerde zich dat het zelf blijven uitvoeren van ad-hoc queries op hun operationele belastingdatabase niet de manier was om te voorzien in de informatie wensen en zeker niet in management informatie. Bovendien is het uitvoeren van de queries een tijdrovende activiteit die slechts door een enkeling uitgevoerd kon worden. Daarmee ontstond ook nog een potentieel continuïteits-risico voor de organisatie.

The Solution

DIKW heeft samen met BSR haar operationele belasting database ontsloten in DIKW’s online business intelligence oplossing: Astragy.

Door te kiezen voor DIKW’s online business intelligence oplossing Astragy heeft BSR niet alleen een geheel nieuw en modern Business Intelligence systeem maar tevens ook geen zorgen meer over continuïteit en beheer. Astragy is een complete BI oplossing met geavanceerde rapportage en analyse mogelijkheden inclusief dagelijks beheer daarvan. Astragy is een totaal oplossing van Data Warehouse infrastructuur, software en Business Intelligence toepassingen.

Astragy is ingericht op basis van Best Practices voortgekomen uit vele jaren van praktijkervaring met het inrichten van Data Warehouses en Business Intelligence toepassingen. U profiteert hiervan, doordat DIKW in een zeer korte tijd de eerste rapportages kan realiseren en daarmee projectkosten kan reduceren. Omdat de gehele rapportage en analyse omgeving via het web toegankelijk is hebben nu ook BSR’s deelnemers zelfstandig op elk gewenst tijdstip inzicht in de resultaten.


BSR Astragy platform

Hugo Koopmans studeerde aan de MTS, de HTS en volgde de studie Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij rondde de studie af, maar na 10 jaar werktuigbouwkunde bleek er nog een ander domein dat minstens zo interessant was, dat van de kunstmatige intelligentie. Zijn passie lag ergens anders.   Hugo is nieuwsgierig, creatief en houdt zich bezig met de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), algoritmes, (Baysiaanse) statistiek en het verwerken van natuurlijke taal in een semantische kennis graaf. Voor klanten is Hugo iemand die breed kan adviseren maar vooral dingen doet. Hij is pas tevreden als het aantoonbaar is dat een data gedreven toepassing waarde creëert voor de klant  n de klant dus echt verder helpt.  Hugo is de initiatiefnemer en de drijvende kracht achter de DIKW Academy. Hier ligt ook een groot deel van zijn passie. Het opleiden van data scientists en data engineers is waar hij goed in is en waar hij ook zijn didactische vaardigheden kan gebruiken. Referentiemodellen, zoals het  Analytical Capability Maturity Model (ACMM) ontwikkelde hij zelf op basis van het werk van Thomas Davenport. Hugo wil met zijn werk ook de wereld een beetje beter maken. HIj is dan ook al jaren verbonden aan Sensing Clues, een organisatie die in zich inzet om wildlife te beschermen. Daarvoor worden innovatieve apps ontwikkeld met de techniek van AI. Een voorbeeld is de SERVAL geluidsensor. In dit whitepaper wordt uitgelegd wat het is en hoe dit werkt.   De wereld verandert snel, maar dat maakt het werk van Hugo alleen maar uitdagender. Hij is steeds bezig met het vinden van nieuwe vormen en toepassingen van data om de klanten van DIKW nog betere oplossingen te bieden. Voor deze ‘nerd’ is geen dag hetzelfde.