ALFAM Consumer Credit

DIKW Intelligence is sinds 2014 strategisch partner van ALFAM

ALFAM Consumer Credit is 100% dochter van ABN AMRO. Vanaf haar start in 1981 zijn zij uitgegroeid tot één van de grootste Nederlandse organisaties die leningen verstrekt aan particulieren en de kleinzakelijke markt. Zj bieden leningen aan via de merken Alpha Credit Nederland (ACN), DEFAM en GreenLoans.

Strategisch Partnership sinds 2014

ALFAM ziet DIKW intelligence als strategisch partner op het gebied van haar data strategie en de implementatie ervan. Wat begon als een enkele opdracht voor de afdeling Risk is inmiddels uitgegroeid tot een samenwerking waarin DIKW Intelligence als onderdeel van het BI team het complete spectrum van Informatievoorziening op zich neemt en zowel intern als extern op meerdere vlakken de informatie levert.

Meerdere projecten zijn inmiddels tot een goed einde gebracht: Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de ontwikkeling van het datawarehouse, het implementeren van een self-service reporting laag maar ook het leveren van de IFRS en BASEL data richting de moederbank.

*

“In een wereld waarin niet alleen de interne informatie voorziening belangrijk is maar waarin ook de verantwoording richting regulerende instanties een steeds grotere rol gaat spelen laat het BI team zien dat het van vele markten thuis is. Het is team is in staat om snel te schakelen om te voldoen aan de diverse vraagstukken die spelen en DIKW is als partner in staat om in te spelen op de (resource)behoefte van het moment.“

Arjan van den Berg

 DIKW vult deze behoefte in door profielen te leveren die inspelen op de actuele vraag. Van ETL developers, tot reporting                       specialisten of data scientists.  Al naar gelang de behoefte moet het team dusdanig geformeerd zijn dat er effectief                                 geleverd kan worden. Daarnaast denkt DIKW mee over de visie en de roadmap van BI om tijdig in te kunnen spelen op                           de veranderingen op het gebied van  data in de wereld van het consumptief krediet.


ALFAM Consumer Credit

Hugo Koopmans studeerde aan de MTS, de HTS en volgde de studie Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij rondde de studie af, maar na 10 jaar werktuigbouwkunde bleek er nog een ander domein dat minstens zo interessant was, dat van de kunstmatige intelligentie. Zijn passie lag ergens anders.   Hugo is nieuwsgierig, creatief en houdt zich bezig met de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), algoritmes, (Baysiaanse) statistiek en het verwerken van natuurlijke taal in een semantische kennis graaf. Voor klanten is Hugo iemand die breed kan adviseren maar vooral dingen doet. Hij is pas tevreden als het aantoonbaar is dat een data gedreven toepassing waarde creëert voor de klant  n de klant dus echt verder helpt.  Hugo is de initiatiefnemer en de drijvende kracht achter de DIKW Academy. Hier ligt ook een groot deel van zijn passie. Het opleiden van data scientists en data engineers is waar hij goed in is en waar hij ook zijn didactische vaardigheden kan gebruiken. Referentiemodellen, zoals het  Analytical Capability Maturity Model (ACMM) ontwikkelde hij zelf op basis van het werk van Thomas Davenport. Hugo wil met zijn werk ook de wereld een beetje beter maken. HIj is dan ook al jaren verbonden aan Sensing Clues, een organisatie die in zich inzet om wildlife te beschermen. Daarvoor worden innovatieve apps ontwikkeld met de techniek van AI. Een voorbeeld is de SERVAL geluidsensor. In dit whitepaper wordt uitgelegd wat het is en hoe dit werkt.   De wereld verandert snel, maar dat maakt het werk van Hugo alleen maar uitdagender. Hij is steeds bezig met het vinden van nieuwe vormen en toepassingen van data om de klanten van DIKW nog betere oplossingen te bieden. Voor deze ‘nerd’ is geen dag hetzelfde.