Wat is data science?

Data science is voor veel mensen vaak iets abstracts. Data is namelijk niet fysiek en niet tastbaar. Data science is de wetenschappelijke manier om kennis en inzicht te krijgen in data. Dat kan ruwe data zijn of data die al is ontsloten en is gecategoriseerd. 

Het doel van data science is om met data waarde te creëren. Elk bedrijf of organisatie heeft data. Die data kan uiteenlopen van klantgegevens tot het aantal kilometers en onderhoud van een bedrijvenpark. Door data te ontsluiten en het inzichtelijk te maken kunnen bedrijven en organisaties slimmer worden en concurrentievoordeel behalen. Ze kunnen besparen op (materiële)kosten, (bedrijfs)processen efficenter maken door bottlenecks te identificeren met processmining, etc. Data geeft inzicht in waar in een bedrijf winst kan worden behaald of verlies (waste) kan worden voorkomen en op welke manier en wanneer dat het beste kan gebeuren.

Data science is de wetenschap achter de data. Data scientists distilleren uit alle beschikbare data de relevante informatie. Samen met domein experts voegen zij kennis, inzicht en waarde aan die data toe en voorspellen waar kansen voor een organisatie liggen. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van kosten, processen en financiën. De waarde voor de organisatie is dat met de kennis betere en vooral slimme (strategische) beslissingen kunnen worden genomen voor de toekomst. Kortom, er wordt waarde gecreëerd met alle beschikbare en relevante data die het probleem oplost of antwoord geeft op een belangrijke specifieke vraag. Hierbij moet de business case ten alle tijde leidend zijn: follow the money! Niet onbelangrijk daarbij is dat we de juridische en ethische context uit het oog verliezen en op een verantwoorde manier omgaan met de algoritmen die we ontwikkelen.

Omdat de wereld snel verandert, innovaties elkaar in snel tempo opvolgen en de beschikbare data elke dag groeit, zien steeds meer bedrijven de toegevoegde waarde en de noodzaak om te investeren in data science.

 Bij DIKW zit data in het DNA. Wij zijn ervan overtuigd dat een combinatie van kennis in een organisatie en de kennis en expertise van DIKW op het gebied van data zorgt voor slimme data oplossingen en dat deze kunnen leiden tot concurrentievoordeel en substantiële kostenbesparingen.

Meer over de data science oplossingen en toepassingen van DIKW vindt u hier