Analytical Capability Maturity Model (ACMM)

Hoe transformeer ik  mijn organisatie tot  een meer analytische speler? Het Analytical Capability Maturity Model geeft u handvaten om meer tot een meer data-gedreven beslissingen te nemen.

ACMM DIKW.

Het transformeren richting een Analytical Competitor is geen sinecure. Een gedegen strategie is noodzakelijk om deze verandering op een systematische wijze uit te voeren. Het Analytical Capability Maturity Model (ACMM) is een bewezen framework om deze strategie handen en voeten te geven. 

ACMM Verklaard:

In figuur 1 zijn twee niveaus te onderscheiden, namelijk de huidige situatie en het ambitieniveau. De huidige situatie is de situatie zoals die nu is (IST). Het ambitieniveau is het niveau waar de organisatie naartoe wil (SOLL). De blauwe pijlen laten de stappen zien die nodig zijn om tot het gewenste ambitieniveau te komen. Deze stappen zijn vastgesteld in het adviesrapport. Aan de linkerkant van het figuur ziet u de vijf verschillende volwassenheidsniveaus. Deze worden in figuur 2 nader toegelicht. 

Het ACMM wordt ten eerste gehanteerd om de huidige volwassenheid, het blauwe vlak, op het gebied van Intelligence aan te duiden op vijf verschillende pijlers met daarin vijf mogelijke niveaus. Daarnaast kan het ACMM ook worden gebruikt om de toekomstige gewenste volwassenheid aan te duiden die noodzakelijk is om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Het verschil tussen de huidige volwassenheid en de ambitie volwassenheid is de delta die moet worden overbrugd om van IST naar SOLL te transformeren. Je bent als organisatie pas een Analytical Competitor als alle pijlers op niveau 5 zijn beland. Het kan zijn dat het ambitieniveau van de organisatie lager is dan Analytical Competitor. Analytical Competitor worden is dan ook geen doel op zich, een lager niveau kan al toereikend zijn om beter te presteren dan concurrenten of vergelijkbare organisaties.

Pijler 1 Mensen:

Deze pijler betreft de medewerkers in de organisatie die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, beheren en exploiteren van het intelligence systeem zoals beheerders, architecten en ontwikkelaars en de mensen die verantwoordelijk zijn voor het analyseren van de informatie uit het intelligence systeem zoals data scientists en business analisten. De ontwikkeling van deze pijler naar een hogere volwassenheid gaat dan ook om competentieontwikkeling van bestaande medewerkers, aannemen van nieuwe medewerkers met ontbrekende competenties en uitbesteden van taken voor competenties die wel nodig zijn maar niet behoren tot de core competentie van de organisatie.

Pijler 2 Organisatie:

Deze pijler betreft de governance van het bedrijfsproces Intelligence in de organisatie. Wordt er een centrale afdeling opgericht of een virtueel team met medewerkers uit bestaande afdelingen? Wat zijn de rollen die worden onderkend binnen deze functie? Welke informatieproducten en analyse mogelijkheden worden opgenomen in het portfolio voor welke interne en externe klanten? Krijgt de afdeling een eigen budget of moet het budget worden betaald door de klanten? Hoe wordt de Intelligence Roadmap met projecten opgesteld, bijgewerkt en uitgevoerd? Welke besluiten worden genomen indien KPI’s door de ondergrens of bovengrens komen? Kortom, deze afdeling of dit team draagt zorg dat de data opgeslagen door bedrijfsprocessen in bijbehorende IT-systemen waarde gaat creëren voor de organisatie.

Pijler 3 Data:

De pijler data betreft hoe wordt omgegaan met de dataregistraties van alle ICT systemen binnen uw organisatie. Data is na mensen en liquide middelen de belangrijkste asset van een organisatie. Slechte datakwaliteit ontstaat tijdens de operationele processen van uw organisatie. Is een proces niet helemaal goed ingericht dan kan dat leiden tot gebrekkige vastlegging van de data in de bronsystemen omtrent dit proces. Wil men de datakwaliteit verbeteren dan dienen de processen die leiden tot vastlegging van de data in de ICT Systemen te worden verbeterd. 

De datakwaliteit is niet te verbeteren middels een Intelligence Systeem door daarin met transformaties de slechte data uit de bronnen verbeterd weg te schrijven naar het Intelligence Systeem. Dit is symptoombestrijding van het gevolg in plaats van het probleem aanpakken bij de oorzaak. Een Intelligence Systeem kan de datakwaliteit echter wel zichtbaar maken om vanuit daar met beleid aanpassingen in de processen door te voeren om de datakwaliteit structureel te verhogen bij de bron.

De inter koppelbaarheid van data uit verschillende ICT systemen is vaak iets waar vooraf bij het invoeren van een nieuw ICT systeem niet goed over wordt nagedacht. Vanuit Intelligence Systemen is het veelal een taaie klus om de data uit verschillende ICT Systemen te integreren. Door tijdens het invoeren van een nieuw ICT systeem ook rekening te houden met zogenaamde sleutelvelden, zoals relatienummer en contractnummer, die onafhankelijk van een ICT Systeem organisatiebreed worden toegepast, zijn vele datamigraties in een Intelligence Systeem veel eenvoudiger uit te voeren. 

Naast de beschreven aspecten zijn er nog veel meer facetten van Data Management die mits goed ingericht de organisatie efficiënter kunnen laten opereren.

Pijler 4 Tooling:

De pijler tooling omvat alle software, hardware, compute, memory en storage benodigd om de mensen te faciliteren in het intelligence proces. 

Bij software tools moet men onder andere denken aan databases, data integration tools, process scheduling tools, master data tools, referentie data tools, metadata tools, data reporting & dashboarding tools, ontology management tools, data mining tools en machine learning tools. Bij hardware aan computer servers, harde schijven, netwerkkabels, voedingen en switches. 

Tegenwoordig besluiten veel organisaties om de software en hardware af te nemen in de zogenaamde cloud in plaats van het door hun eigen IT te laten faciliteren (on premise). In de cloud is de fysieke hardware al geconfigureerd en gevirtualiseerd. Dat betekent dat de benodigde hardware capaciteit kan worden afgenomen in virtuele units als compute, memory en storage. De benodigde software die moet draaien op de virtueel aangegeven capaciteit is ook op een eenvoudige manier te selecteren en voorgeïnstalleerd. De cloud staat voor gemak, maar dat betekent niet altijd dat het goedkoper is dan zelf zorgen voor de hardware en software.

Zeker voor zeer grote intelligence systemen die draaien op vele servers met zeer veel compute en die ook nog eens honderden terabytes aan storage nodig hebben kan de business case wel eens minder goed zijn voor de cloud ten opzichte van on premise. Indien de omgeving relatief klein is dan is de cloud vaak de goedkoopste en gemakkelijkste oplossing.

Pijler 5 Analytical Assets:

Pijler 5 gaat over de Analytical Assets, de informatie producten die uiteindelijk worden gerealiseerd door het intelligence systeem. We praten hier over algemene strategische informatie in dashboards, rapportages en analyses voor de directie. We praten hier over een beslismodel dat bij accepteren van nieuwe klanten wordt gebruikt in de operaties. We praten hier over lijstjes die door medewerkers worden gebruikt om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. We praten hier over datasets en rapportages die worden geleverd aan de toezichthouders om de license to operate te kunnen behouden. Kortom, analytical assets zijn alle producten die uit het intelligence systeem komen en waarde creëren voor de organisatie. 

Pijler 1 tot en met pijler 4 zijn randvoorwaardelijke pijlers voor pijler 5. Dat wil zeggen dat indien pijler 1 tot en met pijler 4 goed zijn ingericht pijler 5 tot een maximaal resultaat gaat leiden. Pijler 1 tot en met pijler 4 kosten geld en kunnen worden beschouwd als cost centers, terwijl pijler 5 geld kan opleveren en kan worden beschouwd als profit center.

 

Mark van Berkel studeerde Bedrijfskundige Informatica. Na zijn studie begon hij op financiële afdelingen om zich daarna te richten op bedrijfsinformatie. Bij DIKW is hij naast zijn inhoudelijke adviseursrol verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de DIKW onderdelen. Soms moet je een organisatie of een team aanjagen, soms moet je ze tegenhouden. Mark zoekt altijd naar de balans. Dingen in beweging krijgen, daar ligt zijn kracht.   Mark is strategisch, is tactisch en schakelt makkelijk tussen organisatorische en de technische kanten van de business. Hij kijkt vooruit waar een organisatie naar toe moet. Hij wil met de klant de doelen halen, maar doet dit met aandacht voor de menselijke balans. De toegevoegde waarde van Mark is dat hij niet alleen de klant adviseert, maar deze ook begeleidt naar het uiteindelijke resultaat. Hij is het aanspreekpunt voor het management van de klant en weet het vertrouwen te krijgen.   Mark houdt zich voor zijn klanten met verschillende aspecten bezig. Om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn gebruikt en implementeert hij uiteenlopende referentiemodellen. De Analytical Roadmap en het Analytical Capability Maturity Model (ACMM) zijn voorbeelden van die modellen. Om een beeld te krijgen hoe dit in de praktijk werkt verwijzen we naar het whitepaper Designed for Change.    Een goed team moet zowel organisatorische als technische componenten hebben. Het maakt een team alleen maar sterker. Het is de uitdaging om de juiste mensen op de juiste plek te zetten. En met een ideaal team dat bestaat uit specialisten van de klant en specialisten van DIKW weet Mark de meest complexe vraagstukken tot een succes om te zetten.

Nieuws

Aedes data science workshop 2 van 3 door marco — last modified 07-02-2022
Voor Aedes organiseert DIKW drie workshops data science
AEDES innovatie boost datascience powered by DIKW door marco — last modified 11-11-2021
De innovatie boost van AEDES is binnen gehaald door de werkgroep Big data
AI Hub Midden Nederland gelanceerd! door marco — last modified 11-11-2021
DIKW is partner van de AI Hub Midden Nederland en ondersteund en helpt het MKB in de regio
"Coronaproof" maken van ons Academy lokaal door marco — last modified 26-11-2021
De komende tijd zal Nederland zich langzaam omvormen tot een anderhalve meter samenleving. Wij passen ons leslokaal daar op aan zodat de cursisten veilig kunnen leren
CPPDS: Een diepgaand doelgericht on business programma door marco — last modified 15-10-2021
Diploma uitreiking en interview met nieuwe data science champions!
Cursisten CDEP opleiding delen hun cases door marco — last modified 11-11-2021
Cursisten van de opleiding CDEP presenteren drie cases
Data science opleidingen gaan weer van start! door marco — last modified 08-02-2022
Vanaf 21 september start ons succesnummer weer! Twaalf weken data science in R, we hebben er weer zin in
De Tour van je leven door marco — last modified 22-10-2021
Fred Slimmens fietst van 29 augustus t/m 5 september de Tour for Life
DIKW in top 50 beste data science bedrijven door marco — last modified 22-10-2021
DIKW is één van snelst groeiende bedrijven volgens MKB Data Science rapport
Een nieuw kantoor door marco — last modified 11-11-2021
Op 11 juli hebben we onze deuren geopend aan de Wattbaan 1 in Nieuwegein. Er is hard gewerkt aan de verbouwing en het resultaat mag er zijn

Business Intelligence recente blogs

De waarde van data voor het MKB door marco — last modified 09-12-2021
Bluemine ontzorgt MKB door data beheer
Op naar een mooi data gedreven 2022! door marco — last modified 14-12-2021
Data gedreven organisatie dient blijvend te worden gevoed
In het verleden behaalde resultaten... door marco — last modified 02-11-2021
Data zorgt voor betere resultaten in de toekomst

Business Intelligence Nieuws & Evenementen

EXASOL en DIKW Intelligence door marco — last modified 22-10-2021
EXASOL en DIKW Intelligence gaan samenverwerkingsverband aan
Geruisloze transitie naar Microstrategy voor VLC & Partners door marco — last modified 24-01-2022
DIKW en MicroStrategy bekronen nieuwe samenwerking met gezamenlijke klant
Veneco ontbijtsessie over analytics door marco — last modified 11-11-2021
Op 21 januari was DIKW aanwezig tijdens een ontbijtsessie op uitnodiging van Veneco. DIKW mocht aan mooie klanten van Veneco een presentatie geven over de mogelijkheden van Analytics