Geruisloze transitie naar Microstrategy voor VLC & Partners

DIKW en MicroStrategy bekronen nieuwe samenwerking met gezamenlijke klant

microstrategy nieuws artikel website.pngDIKW heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met MicroStrategy® , een wereldwijde, toonaangevende leverancier van enterprise analytics en mobility software.

Wij gaan de oplossingen van MicroStrategy implementeren bij klanten om zo meer waarde uit data te creëren. VLC & Partners is de eerste gezamenlijke klant, een erkend bedrijf op het gebied van risicomanagement, verzuim, pensioen en private insurance waarvoor een compleet business intelligence platform is gerealiseerd.

Twee jaar geleden stond VLC & Partners voor de uitdaging het datamanagement op een hoger plan te krijgen en tegelijkertijd beter te kunnen sturen op basis van data. Na een interne analyse heeft DIKW een Intelligence Roadmap opgesteld, waarbij de huidige en gewenste situatie in kaart zijn gebracht. Uitgangspunt was altijd: datamanagement moet steeds meer toegevoegde waarde leveren. De tooling die in de beginperiode voldeed, bleek op de lange termijn niet meer aan te sluiten bij de ambities van VLC & Partners en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. DIKW heeft samen met VLC & Partners gezocht naar tooling en een partner, die de transitie snel en adequaat kon uitvoeren en de organisatie nog verder kon helpen op het gebied van data en digitalisering.

Een geruisloze en snelle transitie

Na het realiseren van een zeer geslaagde Proof of Concept heeft VLC & Partners gekozen voor MicroStrategy. Onder hoge druk van slechts 8 weken zijn alle bestaande dashboards, autorisaties en middleware succesvol geïmplementeerd. Coen Vermeulen, Manager Change & IT bij VLC en Partners, heeft hoge verwachtingen van de samenwerking tussen DIKW en Microstrategy.

“DIKW heeft wederom laten zien, dat het een zeer waardevolle partner is en in staat is blijvend te vernieuwen door de succesvolle samenwerking met MicroStrategy. In een zeer korte tijd hebben zowel MicroStrategy als DIKW een prestatie van formaat neergezet.”

Waarde halen uit data

Door de invoering van het business intelligence platform, voorzien van MicroStrategy oplossingen, is VLC & Partners nog beter in staat kort cyclisch te sturen. Tevens is de basis gelegd voor verdere optimalisatie van de bedrijfsresultaten. Mark van Berkel, Managing Partner van DIKW, is blij met de strategische samenwerking met MicroStrategy. “De beschikbaarheid van data neemt exponentieel toe. De overvloed aan data vereist een goed doordachte, continue en systematische aanpak, behandeling en analyse van deze data. DIKW levert meer dan twintig jaar kennis en ervaring alsmede bewezen methodieken als het gaat om datamanagement en business intelligence. Nu we door deze samenwerkingsovereenkomst ook de krachtige analytics technologieën van MicroStrategy bij onze klanten gaan inzetten, zijn wij nog beter in staat hen te voorzien van oplossingen die waarde halen uit data. De manier waarop we gezamenlijk de kwaliteit van het datamanagement bij VLC & Partners hebben geoptimaliseerd, belooft veel voor de toekomst.”

Ruwe data omzetten in waardevolle inzichten

Dirk Verweij, General Manager Netherlands & Nordics bij MicroStrategy, heeft hoge verwachtingen van de samenwerking met DIKW. “DIKW heeft veel ervaring in het leveren van succesvolle Business Intelligence oplossingen en beseft dat analytics het verschil kunnen maken. We leven immers in een tijd waarin de hoeveelheid beschikbare data alleen maar toeneemt en de tijd die je hebt om de koers van een organisatie bij te sturen gering is. Juist dan heb je strategische partners nodig die je als organisatie helpen ruwe data om te zetten in waardevolle inzichten. Ik ben ervan overtuigd dat DIKW en MicroStrategy hiervoor de perfecte combinatie is.”

Nieuws

Tour for Life: In een spartaanse bubbel naar de finish door Marco van den Doel — last modified 09-09-2021
Fred Slimmens haalt fantastisch bedrag op voor kankeronderzoek
DIKW in top 50 beste data science bedrijven door Marco van den Doel — last modified 07-09-2021
DIKW is één van snelst groeiende bedrijven volgens MKB Data Science rapport
De Tour van je leven door Marco van den Doel — last modified 07-09-2021
Fred Slimmens fietst van 29 augustus t/m 5 september de Tour for Life
Cursisten CDEP opleiding delen hun cases door Marco van den Doel — last modified 06-09-2021
Cursisten van de opleiding CDEP presenteren drie cases.

Business Intelligence recente blogs

Data gedrevenheid is proces van lange adem door Marco van den Doel — last modified 16-09-2021
Data is een ingrediënt dat zorgt voor meerwaarde op lange termijn
De fasen om te transformeren naar een data gedreven organisatie door Marco van den Doel — last modified 02-09-2021
Welke vier fasen doorloopt een organisatie naar data gedrevenheid?
Data gedreven organisaties hebben grotere kans om te overleven door Marco van den Doel — last modified 02-09-2021
Transformeren naar een data gedreven organisatie kost tijd

Business Intelligence Nieuws & Evenementen

Geruisloze transitie naar Microstrategy voor VLC & Partners door Marco van den Doel — last modified 06-09-2021
DIKW en MicroStrategy bekronen nieuwe samenwerking met gezamenlijke klant
Veneco ontbijtsessie over analytics door Marco van den Doel — last modified 06-09-2021
Op 21 januari was DIKW aanwezig tijdens een ontbijtsessie op uitnodiging van Veneco. DIKW mocht aan mooie klanten van Veneco een presentatie geven over de mogelijkheden van Analytics.
EXASOL en DIKW Intelligence door Marco van den Doel — last modified 06-09-2021
EXASOL en DIKW Intelligence gaan samenverwerkingsverband aan