Van BICC naar DACoE deel 3

Van BICC naar Data & Analytics Center of Excellence deel 3:  Van ambitie naar realiteit

In mijn eerste blog schetste ik de huidige ontwikkelingen in het gebruik van informatie in een organisatie en wat de impact is op je BICC. In het tweede blog ging ik meer in op hoe een DACoE daar antwoord op kan geven: waar staat deze in een organisatie en hoe is de DACoE opgebouwd. In deze blog kijk ik naar hoe je kan veranderen zodat je ambitie ook realiteit wordt.

Bedenk dat de organisatiebrede ambitie om op alle niveaus data gedreven te gaan werken een essentiële randvoorwaarde is voor de transformatie naar een DACoE. Het proces naar een DACoE is altijd functie van die organisatieverandering. Wat je wel ziet is dat zij de transformatie naar data gedreven werken ondersteunt en versterkt.

Veranderen naar een data gedreven organisatie is een weg van lange adem, waar zelfs in het gunstigste scenario een aantal jaren overheen gaat. Er zijn allerlei gradaties waarin een organisatie data gedreven kan worden. Er is dus geen standaard veranderproces wat je naar een DACoE brengt. Er zijn wel een aantal stappen die bijna overal hetzelfde zijn.

Scan je huidige niveau als BICC en bepaal je ambitie, zowel op korte en lange termijn

Deze stap zal altijd de eerste zijn en wel om drie redenen:
1) weet wat de basis is van waaruit je vertrekt;
2) weet waar je denkt uit te komen over een aantal jaar, en
3) weet wat je prioriteiten zijn voor het komende jaar.

Deze maturity scan en ambitiebepaling doe je organisatiebreed: met het MT voor het commitment, met de medewerkers in de organisatie omdat zij uiteindelijk het data gedreven werken moeten omarmen en met je team omdat zij de verandering moeten waarmaken.

Uit deze maturity scan en ambitie kan je dan een actieprogramma opstellen voor de korte en middellange termijn.

Maak je product (data, informatie en analyses) gereed voor algemeen gebruik door toevoeging van productinformatie

Een belangrijke voorwaarde voor data gedreven werken en direct gebruik van data door eindgebruikers is hun vertrouwen in jouw product. Als je nu als BICC een rapport levert wordt dat vertrouwen gesteld in het BICC lid die het rapport maakt. Hij kent de basisdata en weet bijvoorbeeld de kwaliteit ervan. In de nieuwe situatie zal een eindgebruiker zelf zijn analyses doen op basis van de grondstoffen die het DACoE hem levert. Je zal dus productinformatie, analoog aan de productinformatie bij voedingsmiddelen moeten leveren die een eindgebruiker vertelt waar de data vandaan komt, hoe deze is samengesteld, wie het mag gebruiken en of het nog niet over tijd is. Misschien zelfs wel hoe je het kan gebruiken en of er alternatieven zijn.

Een belangrijke actie wordt dus het toevoegen van metadata aan bestaande data en dit ook integreren in het data ontsluitingsproces.

Metadata vastleggen over klantgegevens

Leer de eindgebruiker rapporteren en analyseren

Een groot deel van de productie van (eenvoudige) rapporten en analyses verschuift naar de eindgebruiker. Die zal je een toolset moeten geven waarmee hij makkelijk uit de voeten kan. Hoe intuïtief een tool ook lijkt, je zal er altijd training, coaching en ondersteuning in moeten geven. Dit is een continu proces, met een hoop dynamiek: nieuwe gebruikers, nieuwe data, nieuwe versies van de tool, en gebruikers die steeds meer willen.

Je teamleden zullen transformeren van producenten naar docenten, en je zal een heel gamma aan (online) trainingsactiviteiten moeten opzetten.

Er is geen verplichte afname: interne marketing is een belangrijke component in de DACoE

In tegenstelling tot veel transactionele systemen en processen in een organisatie (de boekhouding gaat volgens vaste patronen en met een verplichte tool) zijn voor rapportage en analyse allerlei alternatieven beschikbaar in een organisatie. Medewerkers doen analyses in Excel, houden hun eigen database bij en gebruiken eigen definities voor bepaalde KPI’s. En hoe vaak gebeurt het niet dat een afdeling opeens een eigen tool heeft geïnstalleerd. De wortel is je belangrijkste bondgenoot in het gebruik van je data en analyse ecosysteem.

Je zal dus actief moeten verleiden en promoten, voortdurend peilen of je producten nog wel aansluiten op de behoeften, deze aanpassen en dan weer promoten.

Wordt intern consultant voor alle data en analytics vraagstukken in de organisatie

Als DACoE ben je de spin in het data en analytics web waarin business, IT, management, architectuur en de buitenwereld verbonden zijn.

Definieer activiteiten waardoor je gevraagd en ongevraagd advies kan geven over hoe de analytics wereld zich ontwikkelt, zowel in de organisatie en daarbuiten.

Wil je meer weten of hier dieper op ingaan, neem dan contact op met DIKW of schrijf je in voor de Bootcamp DACoE waarin we in drie dagen de hierboven genoemde punten omzetten in een concreet actieplan DACoE voor je organisatie.

Blogs

Datagedreven werken Deel 3 door Nick van de Venn — last modified 03-10-2023
Welke data heeft eigenlijk waarde voor uw organisatie?
Differential Privacy door Nick van de Venn — last modified 18-09-2023
Gevoelige gegevens verwerken zonder dat de gevoelige informatie kan uitlekken
Datagedreven werken Deel 2 door Nick van de Venn — last modified 03-10-2023
Welke data heeft eigenlijk waarde voor uw organisatie?
ChatGPT for Business Intelligence door Nick van de Venn — last modified 18-09-2023
Chatten met je datawarehouse, utopie of werkelijkheid?
Intelligence Factory door Nick van de Venn — last modified 05-07-2023
Agile design thinking met een ML-ops sausje
Data gedreven werken. Deel 1 door Nick van de Venn — last modified 03-10-2023
Bij datagedreven werken staan mens én data centraal
Hoe gebruik je ChatGPT om je data pipeline te bouwen? door Nick van de Venn — last modified 11-05-2023
Marcel-Jan zocht het uit voor zijn grote hobby: astronomie.
Lead consultant en manager Business Analytics Patrick Meulstee door Nick van de Venn — last modified 06-04-2023
Over remote werken op Bonaire
Hoogwaardige data opleidingen bij DIKW Academy door nick van de venn — last modified 28-02-2023
Waarom wij geloven in  de praktische opzet van onze cursussen

Business Intelligence recente blogs

Lead consultant en manager Business Analytics Patrick Meulstee door Nick van de Venn — last modified 06-04-2023
Over remote werken op Bonaire
30 jaar intelligence: Nieuwe uitdagingen om met data waarde toe te voegen door marco — last modified 08-02-2022
Van oude computerterminal naar smartphone
Op naar een mooi data gedreven 2022! door marco — last modified 14-12-2021
Data gedreven organisatie dient blijvend te worden gevoed

Business Intelligence Nieuws & Evenementen

Geruisloze transitie naar Microstrategy voor VLC & Partners door marco — last modified 24-01-2022
DIKW en MicroStrategy bekronen nieuwe samenwerking met gezamenlijke klant
Veneco ontbijtsessie over analytics door marco — last modified 11-11-2021
Op 21 januari was DIKW aanwezig tijdens een ontbijtsessie op uitnodiging van Veneco. DIKW mocht aan mooie klanten van Veneco een presentatie geven over de mogelijkheden van Analytics
EXASOL en DIKW Intelligence door marco — last modified 22-10-2021
EXASOL en DIKW Intelligence gaan samenverwerkingsverband aan