Van BICC naar DACoE deel 1

Van BICC naar Data & Analytics Center of Excellence: waarom je moet veranderen om relevant te blijven

Het BICC (Business Intelligence Competence Center) bestaat nu zo’n 10 jaar en heeft in een belangrijke behoefte voorzien om meer structuur aan te brengen in het beheer en gebruik van het DataWareHouse en de rapportage die daarop wordt gedraaid. Het was een eerste en logische stap in de professionalisering van de informatievoorziening in een organisatie en werd vaak vanuit de IT organisatie geïnitialiseerd. Het was het antwoord op de steeds vaker voorkomende (ad hoc) informatie vragen vanuit de “business” waar de IT als beheerder van het DWH en de rapportagetools antwoord op moest geven. Het Business Intelligence Competence Center bood het kader, de organisatie, de processen en de mensen om deze vragen snel en efficiënt te beantwoorden.

DACOE 1 de BI Kloof

Je ziet echter de laatste jaren een aantal ontwikkelingen versneld optreden die maken dat het huidige BICC niet meer aansluit op de huidige informatiebehoeften van een organisatie. 

  • Was Analytics 10 jaar geleden nog voornamelijk retrospectief, tegenwoordig zie je veel meer nadruk op de diagnostische, voorspellende en prescriptieve mogelijkheden. Hiermee kan een organisatie een beslissend voordeel (competitive advantage) halen op haar concurrenten.
  • Je ziet ook de laatste jaren een “democratisering” van het Analytics domein. Was het vroeger alleen het BICC die direct toegang had tot het DWH, de rapportage maakte en de analyse op aanvraag deed, tegenwoordig wil de business zelf direct in die rijkdom aan data kunnen grutten en zelf (complexe) analyse maken. 
  • Een agile organisatie vraagt, nee eist ook een steeds snellere response op steeds nieuwe vragen. Vragen die het BICC niet meer zelf kan beantwoorden, maar die de business zelf zal moeten beantwoorden. 
  • Het gebruik verbreedt zich ook steeds meer in de organisatie. Was het eerst voornamelijk de finance afdeling die gebruik maakte van BI, tegenwoordig wil de hele organisatie data en analytics gebruiken. 
  • Op data en analytics vlak zie je ook een steeds grotere verbreding en verdieping in type, mogelijkheden en gebruik. Van gestructureerde naar ongestructureerde data, van batch naar streaming, van één enterprise rapportagetool naar een ecosysteem van datascience, deep learning, dashboard en visualization tools, die on-premise of in de cloud staan. En de business verwacht van jou dat jij over al deze nieuwe ontwikkelingen een afgewogen oordeel en advies kan geven.

Wil je dus relevant blijven voor je organisatie, dan zal je het meer technisch georiënteerde, vraaggestuurde BICC moeten omvormen naar een veel breder georiënteerd Data en Analytics Center of Excellence. Het Center of Excellence zal een veel breder pakket aan capaciteiten en domein kennis moeten hebben dan het bestaande BICC om te excelleren. In een volgend blog zal ik bespreken hoe je een nieuwe invulling kan geven aan het CoE door een verandering van de organisatie en processen, de kennis en educatie,  de projecten, data en technologie.  

Als DIKW zullen we in juni en september ook 2 maal een 3 daagse Bootcamp organiseren rond dit thema, voor meer informatie bekijk deze pagina.

Blogs

Datagedreven werken Deel 3 door Nick van de Venn — last modified 03-10-2023
Welke data heeft eigenlijk waarde voor uw organisatie?
Differential Privacy door Nick van de Venn — last modified 18-09-2023
Gevoelige gegevens verwerken zonder dat de gevoelige informatie kan uitlekken
Datagedreven werken Deel 2 door Nick van de Venn — last modified 03-10-2023
Welke data heeft eigenlijk waarde voor uw organisatie?
ChatGPT for Business Intelligence door Nick van de Venn — last modified 18-09-2023
Chatten met je datawarehouse, utopie of werkelijkheid?

Business Intelligence recente blogs

Lead consultant en manager Business Analytics Patrick Meulstee door Nick van de Venn — last modified 06-04-2023
Over remote werken op Bonaire
30 jaar intelligence: Nieuwe uitdagingen om met data waarde toe te voegen door marco — last modified 08-02-2022
Van oude computerterminal naar smartphone
Op naar een mooi data gedreven 2022! door marco — last modified 14-12-2021
Data gedreven organisatie dient blijvend te worden gevoed

Business Intelligence Nieuws & Evenementen

Geruisloze transitie naar Microstrategy voor VLC & Partners door marco — last modified 24-01-2022
DIKW en MicroStrategy bekronen nieuwe samenwerking met gezamenlijke klant
Veneco ontbijtsessie over analytics door marco — last modified 11-11-2021
Op 21 januari was DIKW aanwezig tijdens een ontbijtsessie op uitnodiging van Veneco. DIKW mocht aan mooie klanten van Veneco een presentatie geven over de mogelijkheden van Analytics
EXASOL en DIKW Intelligence door marco — last modified 22-10-2021
EXASOL en DIKW Intelligence gaan samenverwerkingsverband aan