Hoogwaardige data opleidingen bij DIKW Academy

Waarom wij geloven in  de praktische opzet van onze cursussen

Hoe kun je leren van data ?

Bij DIKW Intelligence helpen we organisaties waarde te creëren uit data. Dat doen we aan de hand van het DIKW-model van Ackoff.
Data, Informatie, Kennis en Wijsheid. 

In het originele artikel van Russell Ackoff (1989) legt hij de kern bloot van een probleem dat te maken heeft met hoe wij leren. Of in ieder geval: waar ons schoolsysteem op ingericht is:

"Een ons informatie is een pond gegevens waard.
Een ons kennis is een pond informatie waard.
Een ons begrip is een pond kennis waard."

Volgens Russell Ackoff, een systeemtheoreticus en professor in organisatieverandering, kan de inhoud van de menselijke geest in vijf categorieën worden ingedeeld:

  • Data : symbolen
  • Informatie : gegevens die worden verwerkt om nuttig te zijn; geeft antwoord op
    "wie", "wat", "waar", en "wanneer" vragen
  • Kennis : toepassing van gegevens en informatie; geeft antwoord op "hoe"-vragen
  • Begrip : waardering van het "waarom"
  • Wijsheid: geëvalueerd begrip.


Ackoff geeft aan dat de eerste vier categorieën betrekking hebben op het verleden; zij houden zich bezig met wat is geweest of wat bekend is. Alleen de vijfde categorie, wijsheid, heeft betrekking op de toekomst omdat zij visie en ontwerp omvat. Met wijsheid kunnen mensen de toekomst creëren in plaats van alleen maar het heden en verleden vast te grijpen. Maar het bereiken van wijsheid is niet gemakkelijk; mensen moeten achtereenvolgens de andere categorieën doorlopen.

De meeste tijd op school wordt besteed aan het overbrengen van informatie en manieren om het te verkrijgen. Minder tijd wordt besteed aan de overdracht van kennis en manieren om het te verkrijgen (analytisch denken).  Vrijwel geen tijd wordt besteed aan het overdragen van begrip of manieren om het te verkrijgen (synthetisch denken).  Bovendien wordt het onderscheid tussen gegevens, informatie, kennis,  tot wijsheid wordt zelden gemaakt in het onderwijsproces, waardoor studenten zich niet bewust zijn van hun onwetendheid. 

 "Zij weten niet alleen niet, zij weten ook niet dat zij niet weten.”

Stel je jouw persoonlijke groei voor, als je je hier bewust van bent…


Dingen doen

Bij DIKW Intelligence zijn we er van overtuigd dat een organisatie leert van beslissingen die worden genomen en dat deze beslissingen leiden tot acties. De wijsheid ontstaat als we na verloop van tijd de genomen beslissingen gaan evalueren. We kunnen dan concluderen of een beslissing juist was of dat er in de toekomst een andere keuze genomen had moeten worden. “Business Intelligence”, ook wel bedrijfsinlichtingen, speelt een essentiële rol in het kunnen evalueren van beslissingen die op allerlei niveaus binnen een bedrijf worden gemaakt. 

Business Intelligence is naar onze overtuiging de sleutel tot het faciliteren van de lerende organisatie.

Data Science is daar een onderdeel van. Data Science helpt de data beter te doorgronden door patronen te herkennen en inzichten te vergroten. 

Maar: Data Science leer je door zelf te doen. Het is essentieel om dat te doen met eigen data.

Het wordt duidelijk dat het actief zelf uitvoeren van data science analyses, het uitvoeren van code op je eigen data, essentieel is. 

De praktijkcase in onze opleidingen helpt jou om begrip te krijgen van data science algoritmes, en om zelf analyses uit te kunnen voeren. Na afloop presenteer en verdedig je de keuzes die je hebt gemaakt. Hierdoor leer je om de toegepaste technieken uit te leggen aan anderen. 
Met een opleiding van DIKW Academy ben je dus in staat om je eigen data projecten te realiseren én je opdrachtgever te overtuigen van de waarde van data.

Dit wordt ook bevestigd door de Bloom taxonomie. Het is zaak om tijdens het leerprocess de bovenstaande niveaus te raken. Ons lesmateriaal is dusdanige ontwikkeld, dat je op het juiste niveau wordt geprikkeld. Dit houdt jou gedreven om met de materie aan de slag te gaan. 

Wij ontwikkelen ons lesmateriaal volgens de Bloom’s Taxonomy. Hieronder zie je in het model hoe het proces loopt van het vergaren van kennis, tot het toepassen van het geleerde, tot het toepassen en evalueren van de nieuwe stof. 


Bloom's Taxonomy.jpg

In de opzet van de cursus worden de leerdoelen niet vergeten.

Bij DIKW Academy maken we gebruik van Objective Builder, deze handige tool biedt een stap-voor-stap proces voor het maken van meetbare leerdoelen in de cognitieve, affectieve of psychomotorische domeinen.

Leerdoelen worden gemaakt in de CABD-indeling, die staat voor Condition, Audience, Behavior, and Degree (Beschrijving, publiek, gedrag, en mate waarin).

Daarin worden de volgende theoretische kaders gebruikt:

  • Anderson en Krathwohl Herziene Bloom's Taxonomie van het Cognitieve Domein (2001)
  • Krathwohl en Bloom's Taxonomy of the Affective Domain (1964)
  • Simpson's Taxonomie van het Psychomotorische Domein (1972)

Voor iedere leermodule in de DIKW Academy stellen we aan de hand van de taxonomie van Bloom een meetbaar leerdoel vast.


Kortom we maken de naam DIKW waar

Onze cursussen richten zich dus op een zo goed mogelijk leerproces conform Bloom. Niet alleen gericht op het opdoen van kennis, maar dit verder te brengen naar datagedreven wijsheid, conform het DIKW model van Ackhoff. De leerdoelen worden telkens vastgesteld aan de hand van technieken die dwingen tot hoge resultaten. Aan deze cocktail van concepten voegen we nog een niet te onderschatten ingrediënt toe, de beste docenten met veel praktijkervaring.

Daarom  ben je na een opleiding van DIKW Academy in staat je opdrachtgever te ondersteunen in het realiseren van waarde uit data op basis van kennis, opgedane ervaringen en daarmee ontstane wijsheid.

Klik hier voor ons actuele opleidingsaanbod. 


Blogs

Datagedreven werken Deel 3 door Nick van de Venn — last modified 03-10-2023
Welke data heeft eigenlijk waarde voor uw organisatie?
Differential Privacy door Nick van de Venn — last modified 18-09-2023
Gevoelige gegevens verwerken zonder dat de gevoelige informatie kan uitlekken

Recente blogs

Datagedreven werken Deel 3 door Nick van de Venn — last modified 03-10-2023
Welke data heeft eigenlijk waarde voor uw organisatie?
Differential Privacy door Nick van de Venn — last modified 18-09-2023
Gevoelige gegevens verwerken zonder dat de gevoelige informatie kan uitlekken
Datagedreven werken Deel 2 door Nick van de Venn — last modified 03-10-2023
Welke data heeft eigenlijk waarde voor uw organisatie?

Nieuws & Evenementen

Data science opleidingen gaan weer van start! door marco — last modified 08-02-2022
Vanaf 21 september start ons succesnummer weer! Twaalf weken data science in R, we hebben er weer zin in
Aedes data science workshop 2 van 3 door marco — last modified 07-02-2022
Voor Aedes organiseert DIKW drie workshops data science
Op zoek naar de speld in de hooiberg door marco — last modified 07-01-2022
Stichting 12q haalt geld op voor onderzoek