De training Data Modeling for Data Warehousing geeft u een volledig overzicht van de verschillende modelleerparadigma’s voor Data Warehousing. Hoe ga je om met historie? Wat moet onze organisatie met een nieuwe techniek als Data Vault? Is dimensioneel modelleren nog steeds de beste manier om Data Marts vorm te geven? Tijdens de training Data Modeling for Data Warehousing leert u de juiste vragen te stellen. Iedere situatie kan op verschillende manieren worden gemodelleerd, met specifieke eigenschappen. U leert modelleersituaties te beoordelen en vervolgens een goed onderbouwde beslissing te nemen.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op medewerkers met ervaring op het gebied van het modelleren van gegevens, bij voorkeur binnen de context van Data Warehousing en Business Intelligence. Tot de doelgroep behoren BI/ETL ontwikkelaars, architecten en projectleiders.

U krijgt een volledig overzicht van de architectuur en de verschillende modelleertechnieken en concepten die relevant zijn voor Data Warehousing en Business Intelligence (Staging Area, Enterprise Data Warehouse en Data Marts). U leert de basisprincipes van de technieken en concepten, vervolgens worden ze in de juiste context geplaatst; de toepasbaarheid en de onvermijdelijke trade-off tussen bruikbaarheid en onderhoudbaarheid komen uitgebreid aan bod.

Te behandelen onderwerpen
Normaliseren, Generiek Modelleren, Introductie Data Vault Modeling & Introductie Dimensioneel Modelleren

Bij de tweedaagse training maken we een verdiepingsslag met de Data Warehouse architectuur en de modelleringstechnieken Data Vault en Dimensional Modeling. – Wat is de toegevoegde waarde in de architectuur van een Staging Area en een Enterprise Data Warehouse in uw organisatie? – Medior Data Vault Modeling (Hubs, Links & Satellites; Ontwerp-regels voor een Data Vault Model; Laden en bevragen van een Data Vault Model Programma) – Medior Dimensional Modeling (Dimensional Thinking; Star schema) In depth Dimensional Modeling, ofwel ster- en sneeuwvlokschema’s, en de exploitatie van Intelligence. Dimensioneel modelleren is – tot op heden – de meest geschikte methodiek om grote hoeveelheden gegevens op eenvoudige wijze en met acceptabele performance te bevragen.

Te behandelen onderwerpen
Feiten en dimensies, Meetwaarden, Granulariteit, Slowly Changing Dimensions, Snowflaking, Tijd/valuta/geografie, Modeling patronen (o.a. junk, degenerated, causal), Exploitation of Intelligence

Cursusduur: 1 of 2 trainingsdagen.

Aankomende opleidingen

Docenten

Michael Doves

8-2-2016|Reacties uitgeschakeld voor Michael Doves

CSO en Analytical Champion

De Analytical Champion adviseert hoe een organisatie moet worden ingericht op organisatorische, procesmatige en technisch vlak om data gedreven beslissingen te nemen die de omzet verhogen en/of de kosten verlagen. De heer Doves heeft sinds 1999 advieservaring in het vakgebied Intelligence en datawarehousing.

Wim Lubbers

8-2-2016|Reacties uitgeschakeld voor Wim Lubbers

Managing Partner & Consultant

Wim Lubbers is een zeer ervaren, kwaliteitsbewuste, kritische en resultaatgerichte management consultant en Business Intelligence specialist. Hij wordt veelal ingezet bij organisatie brede informatievoorziening vraagstukken en is gespecialiseerd in organisatie doelstellingen te helpen realiseren m.b.v. effectieve en efficiënte informatievoorziening.

Testimonials

Leerzame en boeiende cursus met goede theoretische onderbouwing en enthousiaste docenten. Aanrader!
S. van Kollem, Valuecare
Informatieve cursus met praktijkvoorbeelden en DIKW datamodel als extra!
E. Schmeitz, Ricoh