Designed for Change!

Data Vault is een datamodelleertechniek die de laatste jaren steeds meer populariteit geniet bij het inrichten van datawarehouses. Dit is ook logisch, omdat de Data Vault uitermate geschikt is voor meer complexe datawarehouses in grote organisaties die te maken hebben met een constante stroom aan veranderingen.

De ‘Design for Change’-filosofie is het uitgangspunt voor de Data Vault.

“The Data Vault is the optimal choice for modeling the EDW in the DW 2.0 framework.” Bill Inmon, June 2007

De traditionele modelleerparadigma’s, normaliseren en dimensioneel modelleren, zijn niet ontworpen voor het Enterprise Data Warehouse (EDW). Ze zijn aangepast. Het gebruik van deze technieken betekent dat een ontwerper per definitie concessies zal moeten doen om te kunnen voldoen aan de eisen die een EDW stelt.

Vaak is de informatievraag bij de start van een datawarehouse project nog niet volledig uitgekristalliseerd. Met het gebruik van Data Vault voorkomt u dat u ingehaald wordt door keuzes uit het verleden. De Data Vault filosofie is gebaseerd op verandering, groei, toekomstvastheid en traceerbaarheid. Een Data Vault model is vergevingsgezind, alle gegevens worden ongewijzigd opgeslagen en pas in een later stadium geïnterpreteerd.

DIKW heeft enkele van de meest ervaren gecertificeerde Data Vault experts in dienst en onderhoudt nauwe contacten met Dan Lindstedt, de bedenker van Data Vault.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over deze modelleringtechniek en wat dit voor uw datawarehouse-project zou kunnen betekenen.

 

Data Vault Opleidingen

Neem ook een kijkje op onze Academy waar specifieke Data Vault modellering trainingen en methodieken worden gedoceerd.