Analytics @ Work

Advanced Intelligence bij DIKW Intelligence omvat een breed scala aan advies en consultancy diensten, waarbij de (potentiële) waarde van uw klantgegevens centraal staan. Wat kunt u doen met de verzamelde gegevens in uw (marketing) database?

Wij staan voor een holistische benadering van uw relatie met uw klant. Die relatie biedt kansen en mogelijkheden maar ook risico’s en uitdagingen. Al deze dimensies komen samen in het Advanced Intelligence vak!

Marketing Intelligence; Heeft u een idee van de huidige waarde van uw klanten? Waar zit de potentie? Hoe zit het met de relatie tussen de loyaliteit van uw klanten en hun tevredenheid? Heeft u al eens aan het voorspellen van klantgedrag gedacht? Wegloop of x-sell kansen zijn heel redelijk te voorspellen en met deze kennis kunnen we heel gericht uw klanten benaderen met relevante proposities.

Maar er zijn ook risico’s op het gebied van loyaliteit (churn), fraude en betalingsachterstanden. Ook deze risico’s moeten worden geschat en meegewogen in de benadering van uw klanten. Dit kan door een ‘tone of voice’ aan te passen maar ook door actief beleid te ontwikkelen bij die klant segmenten die daarvoor in aanmerking komen.

Kortom, marketing intelligence is alles wat te maken heeft met het optimaal uit kunnen voeren van uw klantcontact strategieën, waarin de klant centraal staat. Gebruik van datamining technieken stelt de moderne marketeer in staat om voorspelmodellen te ontwikkelen voor churn (wegloopkans), cross en upsell kansen en krediet-& fraude risico’s. Door deze modellen te integreren met business rules die afbakenen welke klant(groepen) via welk kanaal in aanmerking komen voor bepaalde proposities ontstaat een complete multi-channel klantcontact strategie die, geïmplementeerd in de juiste technologie, in realtime next-best-action beslissingen kan nemen om te bepalen wat te doen met een klant in een bepaald kanaal (call centre of website bijvoorbeeld).

Risk Management; Alles wat te maken heeft met het kwantitatief ondersteunen van acceptatie beleid. Hieronder verstaan we het optimaal schatten van de te lopen risico’s bij het accepteren van nieuwe klanten voor met name financiële producten. Het inbedden van (bestaande) scorekaarten in een complete en uitputtende set beleidsregels. Het monitoren van portefeuille kwaliteit en infectiegraad. Het doorrekenen van bestaande portfolio’s voor kapitaalbeslag volgens de Basel II richtlijnen voor Advanced IRB approach op basis van PD, LGD en EAD modellen.

Kwantitatieve kwaliteitsverbeteringstrajecten volgens de Six Sigma methodologie.

Datamining; Alles wat te maken heeft met geavanceerde statistische analyses en tools. Open en Closed source, text mining, semantic web, Montecarlo simulatie.

Heeft u interesse en wilt u meer weten wat onze adviseurs voor u kunnen betekenen?

Meer informatie over dit onderwerp

Vraag direct meer informatie aan over dit onderwerp. Geef in het bericht aan of u een whitepaper toegestuurd wilt krijgen of telefonisch benaderd wil worden over dit thema.