Competitive Intelligence (CI)

Handelen met (voor)kennis; CI geeft u voorkennis.

CI is het proces waarin organisaties continu en systematisch informatie over hun externe omgeving verzamelen (klanten, concurrenten, trends en regelgeving) en dit combineren met interne informatie, met als doel nauwkeurig en weloverwogen beslissingen te nemen.

CI is niet nieuw. Iedere organisatie in een competitieve markt verzamelt immers informatie over de markt in relatie tot haar producten en diensten. In het verleden werd dit afgedaan als “met een schuin oog kijken naar de concurrentie”.

Tegenwoordig is dit niet meer afdoende voor strategie- en verkooptactiekbepaling, product-  en procesinnovatie. CI is meer dan ooit een belangrijk onderdeel van elke kennisintensieve organisatie.

CI versterkt de competitieve slagkracht van een organisatie. Het stelt haar in staat:

  1. Beter en sneller beslissingen te nemen bij veranderende  omstandigheden, door onderbouwde en up-to-date inzichten.
  2. Tijd en kosten te besparen door centralisatie van informatie. (Niet langer onnodige tijdsbesteding aan het verzamelen van data maar meer tijd voor het interpreteren van informatie.)
  3. Een innovatiecultuur te stimuleren door nieuwe ideeën met de organisatie te delen.

Het systematisch organiseren van CI

De omgeving van een organisatie wordt steeds dynamischer en complexer. De consequentie is dat nauwkeurige informatie nog belangrijker wordt, niet meer voor enkele medewerkers maar voor iedereen in de organisatie. Tegelijkertijd wordt de organisatie overspoeld met informatie, vaak ongestructureerd, waarvoor de tijd ontbreekt om deze te verwerken tot actiegerichte informatie.

Het CI proces is een oplossing voor de structurele verwerking van informatie (extern en intern) die in relatie staat tot de belangrijkste vraagstukken van de organisatie. De CI afdeling borgt en faciliteert dit proces in de organisatie.