Een groot succes!

Op 13 september j.l. is de hackathon die door DIKW en NGDL is georganiseerd succesvol verlopen. De geanonimiseerde data voor deze hackathon is beschikbaar gesteld door Alfam, een dochteronderneming van ABN-AMRO. Zie hier voor meer informatie over Alfam.

De groep van data-scientists bestond uit 20 enthousiaste personen. De aftrap werd ‘s morgens om 09:30 uur gegeven. Na uitleg van het programma en de doelstelling van de hackathon en het ondertekenen van de NDA’s, werden d.m.v. een loting de 4 teams samengesteld.

Gedurende de dag is er hard gewerkt om twee typen voorspellingsmodellen te ontwikkelen. Vanaf 19:30 uur hebben alle 4 teams hun ideeën en oplossingen kunnen presenteren aan een jury, waarin ook medewerkers zaten van Alfam. Na de presentaties heeft de jury besloten om de prijs toe te kennen aan Team-2:

We kijken terug op goede en vooral constructieve hackathon, die plaatsvond in een prettige sfeer waarin ruimte was voor eten, drinken, ontspanning en ook recreatieve inspanning….. 😉