Van voor naar achteren en van links naar rechts in de logistieke keten