VLC & Partners

Klantvraag:  Hoe kunnen we data management op een hoger plan krijgen en tegelijkertijd meer data gedreven worden?

VLC & Partners

VLC & Partners is dé Nederlandse risicomanager op het gebied van risicomanagement, verzuim, pensioen en private insurance.
Door schaalgrootte biedt zij het hoofd aan complexe risicovraagstukken die zich aandienen. Door een bewuste keuze voor de marktsectoren ICT, Zorg, Zakelijke dienstverlening, Maakindustrie, Leisure, Logistiek, Bouw en Handel bouwt zij aan verregaande specialisatie die partnership biedt voor klanten

VLC & Partners

De vraag van VLC & Partners

De vraag die VLC & Partners aan ons stelde was: Hoe kunnen we data management op een hoger plan krijgen en tegelijkertijd meer data gedreven worden?

Onze oplossing

Allereerst heeft het team van DIKW Intelligence snel en pragmatisch een scan uitgevoerd door onder andere dwars door de organisatie interviews te houden. Op basis van de inzichten heeft DIKW volgens het Analytical Capability Maturity Model (ACMM) een Intelligence Roadmap opgesteld waarbij de huidige als de gewenste situatie in kaart zijn gebracht. Er is een strategisch stappenplan voorgesteld om de gewenste situatie te bereiken. Het model en dus ook de Intelligence Roadmap kijkt naar diverse assen, niet alleen naar technische realisatie, maar ook naar onder andere organisatorische implementatie. Kern is dat het data management daadwerkelijk steeds meer toegevoegde waarde levert aan de organisatie, waarbij ook informatievoorziening systeem overstijgende inzichten oplevert. De Intelligence Roadmap werd omarmd door VLC & Partners. Hierna begon het echte werk.

Onze Aanpak 

De eerste stap bestond uit het automatiseren van een kritische financiële rapportage voorziening en daarmee sneller gegevens beschikbaar te hebben op dagelijkse basis. Het realiseren van de continuïteit van deze voorziening  door deze om te bouwen in het Bluemine Intelligence Platform conform onze standaard architectuur was prioriteit en direct ook het eerste succes in een langdurige samenwerking. Niet alleen werd de continuïteit geborgd, maar ook werd de maandafsluiting versneld.  

De volgende stappen waren gericht op de verbetering van de data governance en het realiseren van een eerste financiële dashboard. De dashboards zijn beschikbaar op alle devices, dus ook via een app op de smartphones. Door de dagelijkse beschikbaarheid van de informatie wordt er nu veel directer gestuurd en is het mogelijk eerder bij te sturen.

Ondertussen wordt er voortdurend gewerkt aan verdere verbeteringen en nieuwe dashboards. Het master data management krijgt verder vorm en het gebruik van de Intelligence wordt breder en dieper in de organisatie ingevoerd. Zo heeft iedere accountmanager dagelijkse inzicht in de laatste stand van zaken en heeft  de binnendienst volledig inzicht in de ontwikkeling van de werkvoorraad 

Het Resultaat

*

"Door de invoering van het Intelligence platform zijn we in staat kort cyclisch te sturen en hebben we stevige basis voor verdere optimalisatie van onze prestatie"

Coen Vermeulen

Opdrachtgevers

  • Lando te Molder - Directievoorzitter
  • Coen Vermeulen – Manager Change & IT
  • Menno van der Weijde – Manager Finance


Hugo Koopmans studeerde aan de MTS, de HTS en volgde de studie Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij rondde de studie af, maar na 10 jaar werktuigbouwkunde bleek er nog een ander domein dat minstens zo interessant was, dat van de kunstmatige intelligentie. Zijn passie lag ergens anders.   Hugo is nieuwsgierig, creatief en houdt zich bezig met de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), algoritmes, (Baysiaanse) statistiek en het verwerken van natuurlijke taal in een semantische kennis graaf. Voor klanten is Hugo iemand die breed kan adviseren maar vooral dingen doet. Hij is pas tevreden als het aantoonbaar is dat een data gedreven toepassing waarde creëert voor de klant  n de klant dus echt verder helpt.  Hugo is de initiatiefnemer en de drijvende kracht achter de DIKW Academy. Hier ligt ook een groot deel van zijn passie. Het opleiden van data scientists en data engineers is waar hij goed in is en waar hij ook zijn didactische vaardigheden kan gebruiken. Referentiemodellen, zoals het  Analytical Capability Maturity Model (ACMM) ontwikkelde hij zelf op basis van het werk van Thomas Davenport. Hugo wil met zijn werk ook de wereld een beetje beter maken. HIj is dan ook al jaren verbonden aan Sensing Clues, een organisatie die in zich inzet om wildlife te beschermen. Daarvoor worden innovatieve apps ontwikkeld met de techniek van AI. Een voorbeeld is de SERVAL geluidsensor. In dit whitepaper wordt uitgelegd wat het is en hoe dit werkt.   De wereld verandert snel, maar dat maakt het werk van Hugo alleen maar uitdagender. Hij is steeds bezig met het vinden van nieuwe vormen en toepassingen van data om de klanten van DIKW nog betere oplossingen te bieden. Voor deze ‘nerd’ is geen dag hetzelfde.

Meer over VLC & Partners

Geruisloze transitie naar Microstrategy voor VLC & Partners door Marco van den Doel — last modified 06-09-2021
DIKW en MicroStrategy bekronen nieuwe samenwerking met gezamenlijke klant