Met data bijdragen aan een betere wereld

DIKW is partner van Sensing Clues

Bij DIKW vinden het belangrijk dat we onze kennis en expertise kunnen inzetten om de wereld een beetje beter te maken. Onze expertise zetten we niet alleen in om te zorgen dat bedrijven de concurrentie voor blijven en hun kosten kunnen verlagen. Wij vinden het ook belangrijk dat de wereld een beetje beter wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Daarom is DIKW partner van de stichting Sensing Clues.

Sensing Clues is een organisatie die als doel heeft om kwetsbare gebieden te beschermen tegen ongewenste invloeden van buitenaf. Dit doet Sensing Clues door data science en AI technologieën en methodes te ontwikkelen die natuurbeschermers de mogelijkheid biedt om de juiste mensen op het juiste tijdstip op de juiste locatie te krijgen (de zogenaamde zeven gouden W’s). Zo kan Sensing Clues bijvoorbeeld met slimme apps voorspellen waar stropers actief zijn, zodat er meer patrouilles door rangers in deze gebieden worden uitgevoerd op het goede moment. Een proactieve aanpak zodat problemen vroegtijdig herkend of voorkomen kunnen worden. Zo stelt het rangers in staat om meer dieren te redden.   

Sensing Clues’s slogan “Turning wild spaces into safe havens” richt zich op het beschermen van kwetsbare natuur door met de activiteiten en technologie die gebieden een beetje veiliger te maken voor haar bewoners, zoals o.a. de neushoorn, leeuw, giraf, olifant, beer en tijger. Sensing Clues is actief in Kenia, Tanzania, Burkina Faso, Sri Lanka, India, Nepal, Brazilië, Italië en de Filipijnen.

Met data bijdragen aan een betere wereld - LI.png

Sensing Clues helpt met haar kennis en producten, met hulp van partners, rangers en natuurbeheerders om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Zo heeft Sensing Clues verschillende oplossingen ontwikkelt om mensen in het veld te ondersteunen. 

Een voorbeeld is Cluey, een mobiele app die observaties in het veld vastlegt. Dit is belangrijk voor biologen, wetenschappers en rangers. Ze kunnen via de app doorgeven waar dieren zich bevinden, maar ook waar ze sporen van stroperij vinden. De app geregistreerd alles en deze waardevolle informatie kan eenvoudig geanalyseerd worden in de Focus applicatie.

De Focus applicatie is een “command and control” applicatie op in één dashboard, in near real time een overzicht te hebben wat er gebeurd. Dit wordt ook wel “situational awareness” genoemd, in deze app kunnen de zeven gouden W’s snel en efficiënt beantwoord worden. Onder deze applicatie en het hart van het Sensing Clues platform ligt de semantische kennisgraaf waarin alle data op conceptueel niveau aan elkaar te relateren is.

Een ander voorbeeld is het data science platform WildCat. In dit platform worden data science applicaties ontwikkeld en gepubliceerd die gebruik maken van de data die wordt verzameld met Cluey of via andere bronnen wordt toegevoegd aan de kennisgraaf en is het mogelijk verschillende kaartlagen over een landkaart te leggen. In deze lagen zit verschillende data en kunnen voorspellingen worden gedaan, zoals op welke locaties stropers worden verwacht of welke gebieden in verschillende natuurparken men tijdelijk zou moet afsluiten zodat wilde dieren veilig kunnen oversteken. Met WildCat is het mogelijk om op basis van de verzamelde data van de Cluey app en via kunstmatige intelligentie (AI) te voorspellen wat er gaat gebeuren.

Hugo Koopmans is niet alleen Chief Data Scientist bij DIKW, maar ook CTO bij Sensing Clues. Hij zegt: “Bij DIKW weten we als geen ander wat de waarde van data kan zijn. En hoe die waarde te ontginnen voor onze klanten. Meerwaarde creëren voor onze klanten door op het juiste moment op basis van accurate voorspellingen en AI toepassingen de juiste dingen te doen. Bij Sensing Clues maken we gebruik van de kennis en kunde van de experts van DIKW om de klanten van Sensing Clues, veelal grote natuurparken en reservaten, uit te rusten met de state-of-the-art technologie die DIKW ook voor haar commerciële klanten ontwikkeld en realiseert. En zo draagt data, informatie kennis en expertise van DIKW bij aan een betere wereld. En dat vinden we bij DIKW belangrijk.”

Meer weten of doneren? Meer informatie is te vinden op de website.

Blogs

Van BICC naar DACoE deel 2 door Marco van den Doel — last modified 03-09-2021
Van BICC naar Data & Analytics Center of Excellence deel 2: waar sta je als DACoE in je organisatie en waar moet je aan voldoen
Tijdreeksanalyse in R door Marco van den Doel — last modified 03-09-2021
Tijdreeksanalyse ARIMA in R, Handleiding modelselectie in R
Forecast in R door Marco van den Doel — last modified 03-09-2021
Tutorial Forecast in R
Predicting butter prices door Marco van den Doel — last modified 03-09-2021
Case study assignment for Certified Data Science Proffesional course DIKW Academy
Wat is nieuw in IBM Cognos Analytics 11 door Marco van den Doel — last modified 03-09-2021
Cognos Analytics ontwikkelt zich snel en voortvarend als een betrouwbaar self-service platform voor data analyse

Data Science recente blogs

Data gedreven logistiek onderhoud voorkomt uitval door Marco van den Doel — last modified 06-09-2021
Operationele en logistieke kosten lager door gebruik van data
Er zijn meer logistieke wegen die naar Rome leiden door Marco van den Doel — last modified 03-09-2021
Duurzame innovatieve logistieke oplossing op basis van data science
Met data bijdragen aan een betere wereld door Marco van den Doel — last modified 03-09-2021
DIKW is partner van Sensing Clues

Data Science Nieuws & Evenementen

DIKW in top 50 beste data science bedrijven door Marco van den Doel — last modified 07-09-2021
DIKW is één van snelst groeiende bedrijven volgens MKB Data Science rapport
AI Hub Midden Nederland gelanceerd! door Marco van den Doel — last modified 06-09-2021
DIKW is partner van de AI Hub Midden Nederland en ondersteund en helpt het MKB in de regio.
AEDES innovatie boost datascience powered by DIKW door Marco van den Doel — last modified 06-09-2021
De innovatie boost van AEDES is binnen gehaald door de werkgroep Big data.